Wojciuk Bazyli (1937-2022)

Liceum Leśne w Białowieży, rok szkolny 1950/51. Uczniowie – od lewej: Bazyli Wojciuk, Włodzimierz Wołkowycki, Zygmunt Sokołowski (kierownik miejscowego Ośrodka Szkolenia Robotników Leśnych), Sergiusz Buszko, Mikołaj Waszkiewicz, Aleksander Bajko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda