Nowowiejski Feliks (1877-1946)

Nieistniejący już dziś Dom Myśliwski - miejsce pobytu kompozytora podczas wizyty w Białowieży w 1937r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak