Mogiła z oddz.223 (Białowieski Park Narodowy)

(2008r.) zdjęcie: Janusz Korbel
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda