Skonieczko-Cyrta Eligia (1932-2007)Eligia Janina Skonieczko-Cyrta 

 Eligia Janina Skonieczko-Cyrta – zasłużona, długoletnia białowieska lekarz-stomatolog, praktykę stomatologiczną w Białowieży prowadziła w latach 1963-1997.

   Urodziła się 5 grudnia 1932 roku w Budach Ossowskich na Wołyniu. Dzieciństwo i okres szkolny spędziła w Łodzi. W latach 1952-1957 studiowała na Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Łodzi.

  Po ukończeniu studiów przez sześć lat pracowała w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Łodzi, w ruchomym ambulansie stomatologicznym, po czym wraz z rodziną przeniosła się do Białowieży. Praktykę w Wiejskim Ośrodku Zdrowia Białowieży rozpoczęła 1 lipca 1963 roku i prowadziła ją do marca 1991 roku, a następnie w niepełnym wymiarze godzin do 1997 roku; w tym czasie sprawowała także opiekę stomatologiczną nad uczniami szkoły podstawowej i technikum leśnego. W październiku 1974 roku uzyskała II stopień specjalizacji ze stomatologii dziecięcej.

  W latach 1998-2000 pełniła funkcję inspektora ds. gabinetów kontraktowych w Hajnówce. Na emeryturę odeszła w 2000 roku.

  Odznaczona m.in. odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, Orderem Uśmiechu i Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

  Zmarła 14 czerwca 2007 roku w szpitalu w Białymstoku, dwa dni później została pochowana na cmentarzu w Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda