Okołów Wacław (1903-1941) Wacław Okołów (1903-1941)

 

 Wacław Okołów (w dokumentach do 1926 roku występuje czasem pod nazwiskiem Podhorski-Okołów) – inżynier leśnictwa, w latach trzydziestych XX wieku pracował w Puszczy Białowieskiej. Ojciec dra inż. Czesława Okołowa (1935-2016).

  Urodził się 18 października 1903 roku we wsi Kamienskoje (gubernia jekatierinosławskaja) w Rosji Południowej. Jego ojciec Czesław (s. Kazimierza) był urzędnikiem Południowo-Dnieprowskiej Fabryki Metalurgicznej (Jużno-Dnieprowskij Mietałurgiczeskij Zawod). W Rosji Wacław ukończył 6 klas Kamieńskiego Gimnazjum Męskiego. W 1921 roku przyjechał wraz z rodzicami do Polski. Kontynuował naukę w Gimnazjum Państwowym im. Romualda Traugutta w Brześciu Litewskim. Jesienią 1924 roku podjął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom inżyniera leśnictwa otrzymał w kwietniu 1931 roku. W trakcie studiów, w 1930 roku, został powołany do odbycia służby wojskowej, ale po 6 miesiącach otrzymał kategorię „C” i został zwolniony ze służby.

   Jesienią 1931 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu przyjęła go na praktykę zawodową. Jako praktykant techniczno-leśny Wacław pracował w Nadleśnictwie Jasnepole k. Krotoszyna. W czasie urlopów lub wyjazdów służbowych nadleśniczego, przejmował prowadzenie biura nadleśnictwa. Delegowany był również do nadleśnictw Oleszyce i Świt. W 1932 roku pełnił obowiązki inspektora Stacji Ochrony Roślin TOW na Województwo Poleskie. Wiosną 1933 roku pracował przy zwalczaniu sówki choinówki na terenie Nadleśnictwa Różanna. Z obowiązków służbowych w DLP Poznań został zwolniony z dniem 15 maja 1934 roku. W czerwcu 1934 roku złożył egzamin dla kandydatów na stanowiska I kategorii techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych.

   W 1934 roku został przyjęty na stanowisko p.o. leśniczego Leśnictwa Olszańskiego (Nadleśnictwo Biała) w Puszczy Białowieskiej. W drugiej połowie 1935 roku zastępował nadleśniczego inż. Antoniego Mironowicza, podczas odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych. Tutaj zawarł związek małżeński z Jadwigą Mironowicz, z którego na świat pojawił się w 1935 roku syn Czesław. Tuż przed opuszczeniem Puszczy Białowieskiej Wacław pełnił obowiązki adiunkta w Nadleśnictwie Leśna.

   W styczniu 1937 roku Wacław Okołów został zatrudniony w Nadleśnictwie Chotynicze na Polesiu (Zarząd Dóbr Państwowych Rzepichowsko-Chotynickich w Krzywoszynie). Początkowo pracował jako leśniczy, a od 10 października 1937 roku na stanowisku adiunkta leśnego.

 W lutym 1940 roku został wywieziony wraz rodziną do Wołogdy. Zmarł podczas wywózki w 1941 roku, podobnie jak jego drugi syn – Ryszard. Żona Jadwiga i syn Czesław zostali następnie przesiedleni do Kazachstanu. Do kraju powrócili w 1946 roku. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda