Tablica w hołdzie leśnikom białowieskim


 
 Tablica w hołdzie leśnikom pracującym w jednostkach Białowieskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Tablica jest umieszczona na zabytkowym budynku w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży, wzniesionym na przełomie XIX i XX wieku. Przed I wojną światową mieściła się w nim siedziba carskiego Zarządu Apanażowego Puszczy Białowieskiej oraz krótko muzeum przyrodniczo-łowieckie.

 Tablica została odsłonięta uroczyście 5 października 2023 roku, z okazji przypadających w 2024 roku dwóch rocznic: 100-lecia Lasów Państwowych i 80-lecia istnienia białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych. W uroczystości wzięli udział uczniowie Technikum Leśnego oraz przedstawiciele Lasów Państwowych na czele z Andrzejem Jozefem Nowakiem – dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz prof. dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 Po odsłonięciu tablicy w auli Internatu Technikum Leśnego odbył się pokaz filmu pt. „Loret – leśnik z charakterem”. Po projekcji filmu widzowie spotkali się z jego reżyserem Marcinem Głowackim i odtwórcą głównej roli Lesławem Żurkiem. Następnie dr Bogusław Kosel wygłosił wykład pt. „Początki polskiej administracji leśnej w rejonie Puszczy Białowieskiej”.

 Tablicę zaprojektował i wykonał Janusz Tałuć. Tekst na niej brzmi następująco:

 „W 100-ną rocznicę powołania Lasów Państwowych.

 W hołdzie leśnikom pracującym w jednostkach Białowieskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 W tym budynku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, mieściły się w okresie międzywojennym instytucje zarządzające Lasami Państwowymi: W latach 1921-1924 – Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych w Białowieży, 1925-1938 – Dyrekcja Lasów Państwowych, utworzona na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego z 30.12.1924 r. Powstał wówczas odrębny pion administracji państwowej. W latach 1938-1939 tymczasową siedzibę w Białowieży miała Dyrekcja Białostockiego Okręgu Lasów Państwowych.

 Darz bór!

 Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 05.10.2023”

 (Oprac. Piotr Bajko) 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda