Tablica upamiętniająca Jana Jerzego Karpińskiego 

 
 Tablica upamiętniająca Jana Jerzego Karpińskiego

Tablica upamiętniająca Jana Jerzego Karpińskiego (1896-1965) – profesora, leśnika, ekologa, twórcę białowieskiej placówki Instytutu Badawczego Leśnictwa jest umieszczona na budynku Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, znajdującego się na terenie Parku Dyrekcyjnego w Białowieży. Odsłonięto ją 26 września 2023 roku.

 Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że w czasach, gdy prof. Jan Jerzy Karpiński kierował białowieską placówką Instytutu Badawczego Leśnictwa, miała ona swą siedzibę w Domu Marszałkowskim, położonym na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Placówka ta do Parku Dyrekcyjnego została przeniesiona w 1990 roku. W tym czasie  nazywała się: Zakład Ochrony Przyrody Instytutu Badawczego Leśnictwa. (Oprac. Piotr Bajko) 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda