Filipczuk Anatol (1938-2021)


 
 Anatol Filipczuk  (1938-2021)

Leśnik, brakarz, jeden z najbardziej znanych pszczelarzy w rejonie Puszczy Białowieskiej.

 Urodził się 18 sierpnia 1938 roku w Pogorzelcach (gm. Białowieża), w rodzinie Konstantego i Anastazji z domu Waszkiewicz.

 Ukończył Technikum Leśne w Białowieży (1957). Był wieloletnim pracownikiem Lasów Państwowych na stanowiskach związanych z brakarstwem i nadzorem nad gospodarką drewnem. Pracował w nadleśnictwach Bielsk, Nurzec, Browsk, Hajnówka i Białowieża. W tym czasie był też zatrudniony w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Hajnówce oraz w Zespole Transportu i Spedycji Drewna w Białymstoku. Pracował w służbach nadzoru gospodarki drewnem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – obwodu nadzorczego obejmującego nadleśnictwa Hajnówka, Browsk, Bielsk, Białowieża, Rudka i Nurzec, jak również prowadził sprawy praktycznego szkolenia uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży z dziedziny użytkowania lasu. Ostatnim miejscem jego pracy było Nadleśnictwo Białowieża, gdzie pracował na stanowisku specjalisty Służby Leśnej ds. nadzoru gospodarki drewnem. Na emeryturę odszedł 29 sierpnia 2003 roku.

 Wolne chwile poświęcał pracy przy pszczołach. Zamiłowanie do pszczelarstwa odziedziczył zapewne po swym dziadku Filimonie Waszkiewiczu (1879-1964) – ostatnim bartniku białowieskim. Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Rejonu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. Jako jeden z nielicznych w powiecie hajnowskim miał prawo używania znaku jednego z najszlachetniejszych miodów – „lipiec białowieski”. Posiadał własną pasiekę z 40 pszczelimi rodzinami. Wszystkie ule wykonał sam. W 2005 roku został uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego. Mieszkał w Hajnówce. 

  Zmarł 2 lutego 2021 roku w wieku 82 lat. Pochowany na cmentarzu w Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko) 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda