Lipa przy Mogile (Białowieski Park Narodowy)


 Powalona lipa - widok od północy (2009r.)
obwód pnia na wys.130cm
572cm
wysokość drzewa  29m
wysokość kolumny pnia do pierwszej gałęzi  17-18m
wykiełkowało  XVIIIw.
zamarło  pocz.XXIw.
powalone 2009r.
Najpotężniejsze lipy (Puszcza Białowieska)

Jedna z najbardziej legendarnych lip drobnolistnych Białowieskiego Parku Narodowego - niestety od kilku lat martwa.

   Drzewo stało przy głównej drodze BPN prowadzącej od bramy wejściowej do uroczyska „Mogiła”. Pień drzewa nieregularny, dość szybko tracący swój obwód. W pniu liczne dziuple.

    Ok. roku 2000 drzewo straciło większą część korony, co jak można przypuszczać przyczyniło się do uschnięcia lipy. Koronę tworzyły trzy niewielkie konary, reszta korony spoczywała u podstawy drzewa. Tak wygladało drzewo do 2009 roku

    Obwód pnia na wys. piersi - 572cm (2007r.), wysokość drzewa zmierzona przed powaleniem  – 28-29m.

Jeszcze stojąca lipa (2007r.)

    Zawsze kiedy odwiedzałem Białowieski Park Narodowy przyglądałem jej się z wielkim zaciekawieniem, bo robiła naprawdę duże wrażenie.

   W marcu 2009 roku, gdzieś miedzy 10 a 15 marca (10 marca lipę jeszcze stojącą widział Janusz Korbel, natomiast 15 marca już powalone drzewo widziała Małgorzata Karczewska - pracownik naukowy BPN) drzewo pod własnym cieżarem zwaliło się, ale nadal jego pień robi duże wrażenie i dziś zwiedzając BPN warto zwrócić na nie uwagę - zwłaszcza, że leży tuż przy głownej trasie turystycznej Parku Narodowego.

    Według innej relacji  Pana Mikołaja Jaganowa lipa runęła już 26 lutego. Data ta została ustalona na podstawie zdjęcia zrobionego przez jednego z pracowników placówki naukowej – Pana Ireneusza Smerczyńskiego – tuż po zwaleniu się drzewa.

   Jak już będę na miejscu w Białowieży postaram się jak najbardziej precyzyjnie ustalić datę runięcia  drzewa. Mogę powiedzieć jedno: na pewno stała 6 lutego ok. 17-18 godziny - doskonale pamiętam jej strzelisty pień, który majaczył w ciemnościach lasu i stado jeleni, które urzędowało pod nią, a które na mój widok rzuciło się do ucieczki!

    Wiek drzewa można było w przyliżeniu szacować na 250-300 lat. (oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl, zdjęcia powalonej lipy - Janusz Korbel).

 

 

 

ARTYKUŁY:

"Ale lipy" cz.I  Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 4/2008)

"Co takiego w tej lipie jest?" Marek W. Kozłowski ("Matecznik Białowieski" 4/2008)

"Drzewo wielce użyteczne – historia lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Puszczy Białowieskiej" Tomasz Samojlik

 

 

LINKI:

Strona internetowa -"Drzewa z Białowieskiego Parku Narodowego"

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda