Czterystuletni Las (Białowieski Park Narodowy)


  Tajemniczo wyglądająca korona jednego z olbrzymów (2008r.)
obwód pni drzew na wys.130cm (2007r.) 517-584cm
wysokość drzew  32-40m
wykiełkowały  XVIIw.

 

Pojęcie stworzone przeze mnie dla określenia największego skupiska dębów o obwodzie pnia powyżej 5 metrów ( na wys.130 cm) na obszarze polskiej części Puszczy Białowieskiej. 

     Na stosunkowo niewielkim obszarze (ok.1 ha) takich dębów rośnie aż 7. Nigdzie indziej w Puszczy nie spotkałem aż tak dużego nagromadzenia tak grubych drzew. Jak można przypuszczać w tym miejscu drzewa znalazły bardzo dogodne warunki siedliskowe. Wysokość drzew: od 32 do 40m, obwód pnia od 517 do 584 cm (2007r.).

 Napotężniejszy z nich spełnia kryteria  Klasycznego Dębu Białowieskiego

 

. Jednemu nawet nadałem nazwę "Czarny Książe" ze względu na ciemny odcień kory wywołany obficie z pnia wyciekającymi sokami .

    Oprócz wspomnianych wyżej dębów rośnie tu także kilka okazałych lip i sporo debów o obwodzie  pnia - 400-499cm.Wiek drzew można oceniać na 350-450 lat.(oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

 

 

    ARTYKUŁY:

"Pierwszy w dostojności między drzewami" cz.I Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 1/2007)

"Pierwszy w dostojności między drzewami" cz.II Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 1/2008)

LINKI:

Strona internetowa - "Dęby z Puszczy Białowieskiej"

Strona internetowa - "Drzewa Bialowieskiego Parku Narodowego"

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak