Matecznik Białowieski (wydawca: Białowieski Park Narodowy)


Numer zerowy ukazał się jeszcze
pod nazwką "Matecznik"
wydawany od 2007r.

Kwartalnik popularnonaukowy Białowieskiego Parku Narodowego. Ukazuje się od czerwca 2007 roku. Zapoznaje czytelnika z bogactwem przyrodniczym Puszczy Białowieskiej i ludźmi z nią związanymi. Popularyzuje wyniki badań nad środowiskiem przyrodniczym Puszczy. Ogłasza konkursy o tematyce przyrodniczej. Wychodzi w nakładzie 1000 egzemplarzy.

     Redaktorem naczelnym kwartalnika jest Elżbieta Jabłońska, sekretarzem redakcji – Anna Gierasimiuk.

Adres redakcji: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża; e-mail: e.jablonska@bpn.com.pl: tel./fax (085) 682 97 13. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HASŁA POWIĄZANE:

 

 LINKI (wersja internetowa poszczególnych numerów):

Matecznik Białowieski 3/2008

Matecznik Białowieski 1/2008

Matecznik Białowieski 1/2007

 

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda