Puszczyk (wydawca: Białowieski Park Narodowy)Puszczyk (czasopismo)

 

Czasopismo przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, wydawane przez Białowieski Park Narodowy. Pierwszy numer „Puszczyka” ukazał się w czerwcu 2001 roku. Czasopismo posiada numerację ciągłą, ukazuje się dwa razy w roku, poszczególne numery są przypisane do połączonych pór roku: wiosna – lato, jesień – zima. W ostatnim okresie nakład „Puszczyka” wynosi 4500 egzemplarzy, wcześniej czasopismo wychodziło w nakładzie 5000, następnie 4000 egzemplarzy. W 2011 roku nastąpiła przerwa w ukazywaniu się czasopisma.

  Pomysł wydawania „Puszczyka” zrodził się w jesieni 2000 roku w wyniku współpracy pracowników Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN i Światowego Funduszu Na Rzecz Przyrody (WWF). Czasopismo adresowane jest przede wszystkim do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych i młodzieży gimnazjów z terenu powiatu hajnowskiego. W zamyśle redakcji jest, aby treści zawarte w „Puszczyku” były przydatne także do wykorzystywania na lekcjach przez nauczycieli.

  Czasopismo przekazuje dzieciom i młodzieży wiedzę o historii i walorach przyrodniczych regionu Puszczy Białowieskiej, w tym Białowieskiego Parku Narodowego. Rozwija ich zainteresowania tematyką przyrodniczą, podnosi świadomość ekologiczną, uwrażliwia na piękno otaczającej przyrody. Jednocześnie dzieci są zachęcane do udziału w redagowaniu „Puszczyka”. Aktywizuje się je w ten sposób do samodzielnej pracy, wpływa na rozwijanie umiejętności i uzdolnień, a przy okazji wyłania spośród najmłodszych mieszkańców regionu osoby szczególnie utalentowane. Na lamach czasopisma publikowane są opowiadania dzieci, ich wiersze i prace plastyczne, co służy promocji pierwszych przejawów ich twórczości.

  Obok stałych rubryk poświęconych przyrodzie i historii puszczy oraz parku narodowego, w każdym numerze zamieszczane są miejscowe gawędy i legendy, kąciki – literacki i plastyczny, zagadki i krzyżówki. Ogłaszane są także przyrodnicze konkursy.

  Redaktorem naczelnym pierwszych trzech numerów „Puszczyka” była mgr Monika Kurzawa – ówczesna kierowniczka Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN. W jesieni 2002 roku jej funkcję przejęła mgr inż. Anna Gierasimiuk, kierowniczka Zespołu Wydawnictw i Komunikacji Społecznej BPN.

  Od 9-tego numeru „Puszczyk” uzyskał barwne okładki zewnętrzne, w kolorze drukowane są też wkładki z rysunkami zwierząt lub roślin. Pismo było finansowane początkowo ze środków WWF i WFOŚiGW w Białymstoku, następnie przez NFOŚiGW.

  Adres redakcji: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, z dopiskiem „Puszczyk”. Strona internetowa: www.bpn.internetdsl.pl/puszczyk/puszczyk.htm. (Oprac. Piotr Bajko)

 

 

HASŁA POWIĄZANE:

Czasopisma i biuletyny (Białowieża)

LINKI:

Strona internetowa "Puszczyka"

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak