Centura (Białowieża)Typowy przedwojenny dom osiedla "Centura" (2006r.)
zbudowana lata 20-te XXw.
Dzielnice Białowieży

Kolonia willowa, zbudowana w latach 20-tych ub. wieku na wschodnim skraju Polany Białowieskiej, przez spółkę angielską The Century European Timber Corporation (popularnie nazywaną „Century”) dla swoich urzędników i funkcjonariuszy. Spółka „Century” eksploatowała Puszczę Białowieską w latach 1924-1929. Po rozwiązaniu z nią umowy, Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży przejęła kolonię dla własnych urzędników.

   Obecnie Centura jest osiedlem, wchodzącym w skład wsi i sołectwa Stoczek. Od północy łączy się z przysiółkiem Wojciechówka . Zamieszkiwana jest głównie przez pracowników administracji leśnej i robotników.

  W kompleksie budynków, położonych w południowej części osiedla, tuż po wojnie umieściła swą siedzibę placówka Wojsk Ochrony Pogranicza. Po przeniesieniu się placówki WOP do budynków po przedwojennym Nadleśnictwie Jagiellońskim, kompleks ten zajęty został przez Państwowy Dom Dziecka. Od 1989 roku mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”.

 Nieco na wschód od Century znajduje się nie eksploatowana już żwirownia, założona w okresie międzywojennym. (oprac. Piotr Bajko)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda