Tarasiewicz Sergiusz, dr n. med.


 
Dr Sergiusz Tarasiewicz
z ikoną autorstwa jego żony Tamary

Lekarz, regionalista.Urodził się 22 lutego 1945 r. w Białowieży.

    Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku (1970 r.) i Wydziału Trenerskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1970 r.).

    Laureat Nagrody I stopnia PAN w zakresie nauk medycznych w 1979 roku.

    W okresie od 3 listopada 1970 do 31 marca 1973 roku pracował na stanowisku kierownika Ośrodka Zdrowia w Narewce, a następnie w okresie od 1 kwietnia 1973 do 31 sierpnia 1976 roku w Akademii Medycznej w Białymstoku na stanowisku asystenta, gdzie uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W dniu 1 września 1976 roku podjął pracę w ZOZ Hajnówka na stanowisku kierownika Ośrodka Zdrowia w Białowieży. W okresie od 19 stycznia 1984 do 7 maja 1987 roku był zatrudniony jako lekarz w Polskim Zespole Medycznym w Zliten (Libia). Władze libijskie uhonorowały go orderem półksiężyca.

  Po powrocie do Polski pracował jako lekarz w niepełnym wymiarze godzin w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży.

  W 1994 roku wspólnie z żoną Tamarą założył w Białowieży Galerię Leśną, która funkcjonowała do 1996 roku. Współodkrywca miejsc mocy w Puszczy Białowieskiej a także ich badacz. Na wiosnę 1997 roku wyjechał do USA, gdzie  promował malarstwo swojej żony.W maju 2010 roku powrócił do Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak