Majak Wiktor


Wiktor Majak - entomolog,fotografik - Puszcza Białowieska wielokrotnie była tematem jego prac

Przyrodnik, entomolog, fotografik. Pasjonat natury i wielki propagator piękna przyrody ojczystej. Jak nikt inny rozumie potrzebę obcowania człowieka z przyrodą i próbuje tę potrzebę zaszczepić młodemu pokoleniu.

   Jest autorem popularnonaukowych, przyrodniczych wystaw poświęconych naszym lasom i ich historii, światowi owadów, przyrodzie tatrzańskiej. Ostatnia jego ekspozycja "Przyroda - najdoskonalszy mechanizm" ukazuje zależności rządzące przyrodą. Wystawy te gościły w Muzeach i Ośrodkach Kultury całej Polski.

   Jest również autorem popularnonaukowych artykułów, które ukazały się m. in. na łamach Przyrody Polskiej, Wiedzy i Życie, Aury, Biuletynu Entomologicznego. Jako członek Stowarzyszenia "Film - Przyroda - Kultura" prowadził w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi zajęcia z fotografii przyrodniczej dla młodzieży łódzkich szkół. Plonem zajęć były dwie wystawy fotograficzne pokazujące prace młodych twórców. Jedna eksponowana była w Ogrodzie Botanicznym, druga w łódzkiej Palmiarni. Stowarzyszenie "Film - Przyroda - Kultura" wydało album z najlepszymi pracami z obu wystaw pt. "Młodym okiem".

   Dla łódzkiego stowarzyszenia "Zielona Szkoła" opracował plakaty edukacyjne i kalendarze.(oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda