Sosna dwubartna z oddz.284 (Białowieski Park Narodowy)Mocno naruszony przez ząb czasu pień drzewa (2008r.)
obwód pnia na wys.130cm - bez kory (2009r.)
347cm
szacunkowy obwód pnia z korą 380-390cm
wysokość drzewa 32m
wykiełkowało
XVIIw.
zamarło
lata 50-te XXw. (?)

Drzewo martwe. Z tego co wiem zamarło w latach 60-tych XX wieku.

Jedna z najbardziej znanych sosen Białowieskiego Parku Narodowego. Uważana za sosnę o największym obwodzie pnia z terenu BPN. Raczej grubsza była od niej sosna bartna z oddz.314. Obecny obwód pnia pozbawionego już kory to 347 cm – szacunkowo z korą musiał wynosić 370-380cm.

W książce, napisanej w latach 30-tych XX w., "Ślady dawnego bartnictwa na terenie Białowieskiego Parku Narodowego" prof.J.Karpiński wspomina o niej jako o drzewie żywym: "Sosna: pierśnica 108cm, wys.32m. Wierzchołek odcięty. Drzewo żyjące, całe. Górna barć na wysokości 6,5m, wykończona. Ciosno w kształcie małego krzyżyka na wysokości 1,5m. 2m. poniżej pierwszej - druga barć, całkowicie zarośnięta. Otwory bartne od wschodu. Drzewo pochylone na wschód. "Klucze" przy górnej barci zarośniete."

Drzewo rośnie w pobliżu „Drogi Objazdowej”, z której można podziwiać jego tajemniczo wyglądającą koronę. Pozbawiony kory pień jest już mocno naruszony przez ząb czasu, ale nie wydaje się, żeby drzewo w najbliższych czasie miało runąć.

Czubek drzewa został ścięty przez bartnika , który chciał w tej sposób zabezpieczyć drzewo przed powaleniem go przez silny wiatr.


 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY:

"Sosny niebotyczne" cz.I Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 2/2008)

"Sosny niebotyczne" cz.II Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

Najsłuszniejsze drzewo – historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia (Tomasz Samojlik)

LINK:

Strona internetowa - "Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego"

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda