Czas Białowieży (Białowieża)


"Czas Białowieży" były wydawany w latach 1998-1999

Niezależne pismo wydawane w Białowieży w okresie od października 1998 do lipca 1999 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Określało się jako „dwutygodnik społeczności lokalnej”. Stawiało sobie za zadanie „dawanie Czytelnikowi pełnej i rzetelnej informacji, co się dzieje w gminie”. Skład pisma wykonywano w Białowieskim Parku Narodowym, drukowano zaś w Nadleśnictwie Białowieża.

    Zespół redakcyjny stanowili: Piotr Bajko, Bożena Buszko, Elżbieta Jabłońska, Ewa Moroz-Keczyńska. Redaktorem naczelnym pisma był Lech Z. Nowacki.
 
  Pismo wychodziło w nakładzie 500-600 egzemplarzy. Rozprowadzane było bezpłatnie. (oprac. Piotr Bajko)
 
 
 


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak