Pomnik Konstytucji 3 Maja (Białowieża)


 Tak wyglądał pomnik w dniu 3 maja 2012 roku (Zdjęcie ze zbiorów Anny Kulbackiej).
wystawiony 1923r.
Pomniki Białowieży

 Pierwszy pomnik ustawiony w Białowieży po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Znajduje się na rogu obecnych ulic: gen. A. Waszkiewicza i Browskiej, tuż przy ogrodzeniu placu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej. Upamiętnia doniosły akt – uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Pomnik został ufundowany przez miejscową administrację leśną. Jego odsłonięcie nastąpiło w 132 rocznicę tego narodowego święta, tj. 3 maja 1923 roku.

   Brak informacji, kto jest autorem projektu pomnika. Prawdopodobnie taką niewyszukaną, prostą postać nadał mu któryś z urzędników ówczesnego Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Białowieży, którego siedziba mieściła się w Parku Dyrekcyjnym (obecnie w budynku tym mieści się siedziba Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych IBL).

  Pomnik uformowany został w postać bryły zlepionych ze sobą zaprawą cementową kamieni polnych, którą umieszczono na niedużym postumencie cementowym. Na tablicy wykonanej z piaskowca, wmurowanej w bryłę, wyryto dwie daty: 3 maja 1791 r. – 3 maja 1923 r. Kompozycję wieńczy metalowy krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa.

  W początku XXI wieku pomnik został ogrodzony dość szczelnym płotkiem ze sztachet, który dość skutecznie maskował go przed okiem przechodniów. Wcześniej pomnik nie posiadał żadnego ogrodzenia. Na szczęście płotek ten został już usunięty.

  W 2012 roku z inicjatywą obchodów święta narodowego przy pomniku wyszedł Mateusz Gutowski – dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury, a wsparły ją: Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich, Urząd Gminy i Parafia Rzymskokatolicka. Tak więc, pierwsze od czasu zakończenia II wojny światowej gminne uroczystości z okazji tego święta narodowego odbyły się w dniu 3 maja 2012 roku. Nieco wcześniej, pod koniec kwietnia 2012 roku, pomnik został poddany pracom remontowym. (Oprac. Piotr Bajko)

 
 
 


 ,

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda