Mogiła z oddz.223 (Białowieski Park Narodowy)


Mogiła z oddz.223  - jeden z najbardziej zagadkowych obiektów na terenie rezerwatu ścisłego BPN

 Jeden z najbardziej zagadkowych obiektów na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Jest to prawdopodobnie mogiła Jednak trudno już w tej chwili dostrzec jej zarys, a o jej umiejscowieniu świadczy jedynie stojący krzyż łaciński .

   Opinie odnośnie osoby w niej spoczywającej są podzielone.  Według słów Pana Mirosława Lisickiego – najlepiej znającego Park strażnika BPN - prawdopodobnie jest tam pochowany partyzant radziecki (być może spadochroniarz), ale nie wyklucza także Pan Mirosław, że może tam spoczywać ktoś z AK(miałyby o tym świadczyć wysoki stopień zaawansowania technicznego znalezionej radiostacji i krzyż łaciński ustawiony na mogile). Jedno jest pewne - na mogile znaleziono szczątki radiostacji, co może wskazywać, że w grobie spoczywa jakiś radiotelegrafista (według słów Pana Andrzej Keczyńskiego szczątki radiostacji zostały przekazane do Izby Pamięci w Technikum Leśnym w Białowieży).

    Ku wersji, że w mogile spoczywa partyzant radziecki skłania się Pan Piotr Bajko. Według jego słów mógł on należeć do jednego z oddziałów wchodzących w skład radzieckiej partyzanckiej Brygady "W imię Ojczyzny" (Wo imia Rodiny)  i zginął w 1943 roku.

    Sama mogiła usytuowana jest bardzo dobrze zachowanym lesie wilgotnym. W jej sąsiedztwie rośnie kilka potężnych dębów, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego miejsca i aurę tajemniczości, która je otacza. (oprac.Tomasz Niechoda, Janusz Korbel zuberek1969@wp.pl)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda