Lipa z okolic Szczekotowa


Pień lipy - widok od północy (2003r.)
obwód na wys.130cm (1984r.) 525cm
wysokość drzewa ok.25-28m
wykiełkowało XVIIIw.

Najpotężniejsza znana mi lipa drobnolistna zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Byłem przy niej po raz pierwszy w 1984, potem byłem pod nią jeszcze kilkakrotnie, ale tylko w 1984 roku dokonałem pomiaru obwodu jej pnia na wys.130 cm. Pamiętam doskonale, że pomiar dał wynik 525 cm.

    Podczas ostatniego mojego wizyty pod lipą w 2003 roku była ona w bardzo dobrej formie i odniosłem wrażenie, że żywotność drzewa przez ostatnie 20 lat nie uległa pogorszeniu. Niestety nie wykonałem wtedy pomiaru obwodu pnia i jestem bardzo ciekawy czy obwód drzewa osiągnął już 550 cm, co pozwoliłoby tej lipie uplasować się pod względem obwodu pnia na 3 miejscu pośród żywych lip polskiej części Puszczy Białowieskiej po „Lipie przy Drodze Objazdowej” i „Lipie przy trasie turystycznej" (obie lipy rosną na terenie Białowieskiego Parku Narodowego)

    Drzewo ma niezbyt strzelisty pień ,ale jak na lipę puszczańską dość rozłożystą koronę. Pod względem obwodu pnia jest jedyną, znaną mi,  lipą z zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej, której obwód na wys. piersi pnia przekracza 5 m. (oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl, zdjęcia: Krzysztof Parzych i Tomasz Niechoda)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY:

"Ale lipy" cz.I  Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 4/2008)

"Co takiego w tej lipie jest?" Marek W. Kozłowski ("Matecznik Białowieski" 4/2008)

"Drzewo wielce użyteczne – historia lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Puszczy Białowieskiej" Tomasz Samojlik

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda