Stoczek (Białowieża)


 Główny szlak komunikacyjny "Stoczka" - ulica Waszkiewicza, wcześniej ul. Stoczek (2009r.)
 liczba ludności (1988r.)
 ok.1900 osób
 po raz pierwszy oznaczony na mapie 1784r.
Dzielnice Białowieży
 Szpakowicze - część wsi Stoczek

Pierwotnie uroczysko, następnie wieś, a obecnie część (dzielnica) miejscowości Białowieża. Nazwa uroczyska została utworzono najpewniej od nieznacznej pochyłości terenu (stok) w stronę doliny rzeki Narewka. Później przeszła ona na założoną w nim wieś. Stoczek wznosi się 173, 25 m n.p.m.

   W dokumencie z dnia 8 grudnia 1744 roku („Pomiar w leśnictwie Naszych W. X. Lit...”) Stoczek wymieniany jest jeszcze jako uroczysko. Na mapie Polany Białowieskiej wykreślonej w 1784 roku przez geometrę Michała Połchowskiego, zaznaczona jest już zabudowa wsi, choć nie wymienia się jej nazwy. Nazwę wsi Stoczek po raz pierwszy podano w spisie z 1790 roku. W in
wentarzu z czerwca 1796 roku jest to wieś osiadła na 9 włókach i licząca 21 gospodarstw. Zabudowa wsi początkowo nie wykraczała poza teren ograniczony obecnymi Zaułkami Osoczników i Bartników. Z miejscowych przekazów ustnych wynika, że po obu stronach Stoczka stały drewniane bramy, w których wartę pełnili po kolei wszyscy dorośli mieszkańcy wsi (mężczyźni – zimą, kobiety – latem).

   W sierpniu 1915 roku większość zabudowy Stoczka została spalona przez kozaków carskich, a ludność ewakuowana w głąb Rosji. Po ustaniu działań wojennych, powracający mieszkańcy przystąpili do odbudowy swych domostw. Wieś bardzo szybko rozrosła się, sięgając od zachodu do Parku Pałacowego, założonego pod koniec XIX wieku, a od wschodu do Parku Dyrekcyjnego, także z tego samego okresu. Po II wojnie światowej zabudowa Stoczka dotarła już do osad Centura i Wojciechówka, założonych w okresie międzywojennym we wschodniej części Polany Białowieskiej.

"Stoczek" - ul.Waszkiewicza (koniec lat 70-tych)

   W 1921 roku wieś Stoczek liczyła blisko 150 budynków mieszkalnych. Zamieszkiwało ją 1064 osoby. W 1988 roku w Stoczku mieszkało ponad 1900 osób.

   W Stoczku mieszczą się siedziby władz gminnych oraz ważniejszych instytucji i zakładów. Główną arterią komunikacyjną jest tu ul. gen. A. Waszkiewicza (do 1973 roku – ul. Stoczek). Równolegle do niej biegnie ul. Tropinka. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda