W Zgodzie z Naturą (dodatek do Gazety Współczesnej)Był to nieregularnie wydawany dodatek do dziennika białostockiego „Gazeta Współczesna”, który ukazywał się przy okazji świątecznych edycji gazety. Dodatek był w całości poświęcony Puszczy Białowieskiej.

     Pierwsze dwa wydania ukazały się w roku 2002 i nosiły tytuł „Puszcza Białowieska – ostatni matecznik lasów Europy” oraz „Wokół Puszczy”, pozostałe 5 wydań, już pod tytułem „W zgodzie z Naturą – dodatek ekologiczny do Gazety Współczesnej” ukazało się w 2003 roku. Wydawcą dodatku była organizacja WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody), która wówczas prowadziła projekt „Białowieski Park Narodowy”. Redaktorem dodatku i autorem projektu graficznego był Janusz Korbel.

    Na łamach dodatku ukazującego się w gazetowym formacie A3 wypowiadali się m.in.: Andrzej Strumiłło, Stefan Jakimiuk, Jerzy Gutowski, Czesław Okołów, Olga Tokarczuk, Janusz Faliński, Nuria Selva Fernandez i Adam Wajrak, Zenon Kruczyński, Bogumiła Jędrzejewska, Włodzimierz Jędrzejewski, Kazimierz Kutz, Jacek Kleyff, Wiktor Kabatc, Włodzimierz Jaworski, Wojciech Niedzielski i in.

    Ukazywały się tam także fragmenty ważnych publikacji przyrodniczych, takie jak rozdziały książki Karcova z 1902 r. „Biełowieżskaja Puszcza”, rozdział książki słowackiego filozofa Erazima Kohaka czy artykuł badacza wilków Roberta Lyle. Przesłaniem „W zgodzie z Naturą” było objęcie całej Puszczy parkiem narodowym. W odpowiedzi na inicjatywę WWF Lasy Państwowe zainicjowały dodatek do miesięcznika „Przegląd Prawosławny”, zatytułowany „Puszcza i ludzie”, ukierunkowany na ukazanie dobrodziejstw obecnej sytuacji, kiedy większość Puszczy jest w rękach Administracji Lasów Państwowych. (oprac. Ajk)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak