BISON (Sieć organizacji wspierających powiększenie BPN)


Członkowie organizacji BISON podczas "Dnia Solidarności dla Puszczy Białowieskiej" (3.V.2006r.)

Nazwa tworzonych i działających okresowo organizacji międzynarodowych, których celem jest powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej.

    Po raz pierwszy BISON (w j. angielskim żubr, nazwa jest skrótem angielskich słów oznaczających Białowieża International Support Organisations Network – Międzynarodowa Sieć Organizacji Wspierających Białowieżę) zaistniał w roku 1994, powołany na zjeździe międzynarodowej sieci Native Forest Network w Stanach Zjednoczonych, w porozumieniu z polską organizacną ngo „Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Wówczas to amerykański aktywista polskiego pochodzenia Grzegorz Kubicki przedstawił problem Puszczy Białowieskiej i zebrani uznali potrzebę międzynarodowej akcji nacisku na polski rząd, dla objęcia całej Puszczy parkiem narodowym. Pod nazwą BISON w następnym roku 1995 do Białowieży i Warszawy przyjechali działacze organizacji ekologicznych i społecznych z kilkunastu krajów świata i tą nazwą sygnowali wysyłane w świat informacje prasowe.

    Kolejny raz BISON został powołany w nieco zmienionym brzmieniu: Białowieża International Solidarity Networkw roku 2005 przez grupę inicjatorów (Eunice Blavascunas USA, Nuria Selva Fernandez Hiszpania, Zmicier Wajciuszkiewicz Białoruś, Tomasz Wesołowski i Janusz Korbel Polska) i szybko skupił kilkadziesiąt organizacji i tysiące ludzi na świecie, pod hasłem światowego Dnia Solidarności dla Puszczy Białowieskiej. W rezultacie dnia 3 marca 2006 przed polskimi ambasadami i konsulatami odbyły się pikiety i manifestacje z żądaniem objęcia całej Puszczy parkiem narodowym a Prezydent RP otrzymał ponad 10 000 listów ze świata w tej sprawie. Jedynym efektem akcji było powołanie zespołu do spraw ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej, którego opracowania jak do tej pory nie trafiły do sejmu

Tutaj można zobaczyć niektóre zdjęcia z dnia solidarności (wówczas jeszcze znana ilość listów jakie otrzymał prezydent wynosiła tylko 5.5 tys.): http://www.bison.bialowieza.com/prezentacja/002/ 

Inicjatywa BISON została wpisana do działań Towarzystwa Ochrony Krajobrazu i można o niej przeczytać na stronie: http://www.tok.hajnowka.com.pl/bison/  (oprac.Ajk)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda