Titówka (uroczysko)


Potężna powalona sosna (obw. ok 350cm)
w uroczysku Titówka

Uroczysko w oddziale 450 Puszczy Białowieskiej, przy szosie Hajnówka - Białowieża, nieopodal drogi skręcającej do rezerwatu pokazowego żubrów.

  Ta dość oryginalna nazwa wiąże się z osobą byłego przywódcy Jugosławii - Josipa Broz Tito (1892-1980), który w czerwcu 1972 roku miał przyjechać do Białowieży, ale ostatecznie nie przyjechał, gdyż w ostatniej chwili zmieniony został program jego oficjalnej wizyty w naszym kraju.

  W Białowieży przygotowywano się na przyjęcie tak ważnego gościa od kilku miesięcy. Nadleśnictwo Białowieża planowało urządzić jugosłowiańskiemu przywódcy ognisko w puszczy. W oddziale 450 wybudowany został drewniany stół z zadaszeniem i pozostałą infrastrukturą. Wszyscy czekali w napięciu i podekscytowaniu, gdy tymczasem do Białowieży dotarła nieoczekiwana wieść – Tito nie przyjedzie! Pamiętam, że zapanowało wówczas ogromne rozczarowanie i rozgoryczenie. Po pewnym czasie miejsce ogniskowe zostało zlikwidowane, ale nazwa nadana temu zakątkowi puszczy przez mieszkańców Białowieży utrzymuje się do dzisiaj.

   Josip Broz Tito gościł w Polsce w dniach 19-23 czerwca 1972 roku. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda