Dyakowski Bohdan (1864-1940)Bohdan Dyakowski

Polski biolog i popularyzator wiedzy biologicznej.

   Urodził się w 1864 w Kotiużyńcach w gubernii kijowskiej, zmarł w 1940 roku w Krakowie.

   Po ukończeniu (1883) gimnazjum klasycznego w Warszawie studiował (do 1888) przyrodę na Ces. UW, przy czym w 1885-1887 był asystentem zoologa Augusta Wrześniowskiego; w 1888 uzyskał stopień kandydata nauk przyr., po czym w 1896-1896 uczył biologii i fizyki w szkole realnej Wł. Górskiego (obecnie gimn. i liceum Wł. Górskiego) i in., ponadto pracował w tajnym kólku oświaty ludowej u Mieczysława Brzezińskiego; w 1896-1905 był sekretarzem Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, zaś od 1905 przebywał stale w Krakowie pracując nad programami i metodyką nauczania przyrody. W swych podręcznikach zamiast układu systematycznego wprowadził po raz pierwszy układ „według zbiorowisk”. Od 1926 miał wykłady z dudaktyki botaniki na Studium Pedag. UJ. Położył olbrzymie zasługi w propagowaniu idei ochrony przyrody w Polsce, był też jednym z założycieli Ligi Ochrony Przyrody.

   Napisał szereg prac popularnych z dziedziny przyrody, m.in.: Atlas państwa zwierzęcego (1905), Tatry (1923), Nasz las i jego mieszkańcy (4 wyd. 1923), O dawnych łowach i dawnej zwierzynie (2 wyd. 1925), Z naszej przyrody (4 wyd., 1926), Z puszczy Białowieskiej (1908) i inne.

    Szczególnie dla mnie interesująca jest jego książka pt. „Z puszczy Białowieskiej” wydana po raz pierwszy w 1908 roku. Książka Dyakowskiego jest relacją z kilkudniowej wyciecze 4 młodych chłopców w ostępy Puszczy Białowieskiej. W sposób barwny autor przybliża przyrodę i historię Puszczy, wyjaśnia na czym polega jej wyjątkowość na mapie przyrodniczej ziem polskich. Młodzieńcy odwiedzają najciekawsze miejsca Białowieży i Puszczy: m.in. Park Pałacowy, Zamczysko, Starą Białowieżę. Wydanie książki z 1926 roku uzupełnione jest 3 rozdziałami (VIII-X) przybliżającymi dalsze dzieje Puszczy w okresie I wojny światowej i pierwszych lat niepodległości państwa polskiego. Całość uzupełniają ciekawe ilustrację prezentowane poniżej.(oprac. Tomasz Niechoda cześciowo na podstawie tekstu ze strony Polskiego Towarzystwa Etologicznego autorstwa  Jerzego Chmurzyńskiego, zuberek1969@wp.pl)

 

LINK:

"Z puszczy Białowieskiej" , Bohdan Dyakowski (wydanie -1926r., plik pdf)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak