Rezerwat Dębowy Grąd


Jeden z pomnikowych dębów w rezerwacie
Powierzchnia: 100,47ha
Rok powstania: 1985
Rodzaj rezerwatu: leśny-faunistyczny
Przedmiot ochorny: fragment Puszczy Białowieskiej z naturalnymi zespołami grądowymi, z dużym udziałem dębu i jesionu oraz zatorfiona dolina rzeki Dubitka.
Rezerwaty Przyrody w Puszczy Białowieskiej
Warto zobaczyć:
(autor: Krzysztof Parzych)

Rezerwat leśno-faunistyczny. Utworzony został 11 kwietnia 1985 roku na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Monitor Polski Nr 7 z 23 kwietnia 1985 r., poz. 60). Położony jest w środkowej części Puszczy Białowieskiej na terenie gminy i nadleśnictwa Hajnówka (nieopodal od wsi Budy).

   Powierzchnia rezerwatu wynosi 100,47 ha.

  Celem rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu Puszczy z dorodnym wielogatunkowym drzewostanem z dużym udziałem dębu i jesionu oraz stanowisk rzadkich motyli.

   Teren rezerwatu wznosi się średnio 160 m n.p.m. Jest równinny, lekko pochylony w kierunku zachodnim, gdzie występuje zatorfiona dolina, przez którą przepływa niewielka rzeczka Dubitka. Nad nią znajduje się pozostałość po mielerzu z XVIII wieku, w którym wyrabiano potaż.

  W rezerwacie występują gleby płowe właściwe, glejowe właściwe, mułowo-glejowe i torfowe.

  Na terenie rezerwatu spotykamy kilka postaci grądu (czyśćcowy, murszowy, turzycowy) oraz łęg olszowo-jesionowy.

   Z drzew na terenie rezerwatu, oprócz wspomnianych już dębów (niektóre z nich osiągają wymiary drzew pomnikowych) i jesionów rosną także: świerk, lipa, klon, grab, brzoza brodawkowata i olsza czarna. W warstwie krzewów występuje leszczyna, trzmielina zwyczajna, kruszyna oraz porzeczki – czerwona i czarna.

  W runie zbiorowisk grądowych możemy odnaleźć: zawilca gajowego, zdrojówkę rutewkowatą, gwiazdnicę wielkokwiatową, gajowca żółtego, jaskra kosmatego, marzankę wonną, podagrycznika pospolitego, fiołka leśnego, czyśćca leśnego, turzycę odległokłoskową, skrzypa leśnego, kostrzewę olbrzymią, śledziennicę skrętolistną, czartawę drobną. W runie łęgu jesionowo-olszowego spotkamy pokrzywę zwyczajną, niecierpka pospolitego, gwiazdnicę gajową, psiankę słodkogórz, karbieńca pospolitego oraz w warstwie mchów – merzyka fałdowanego.

   Na terenie rezerwatu występuje m.in. chroniony i zagrożony grzyb – żylak czerwonawy. Tutaj też można zaobserwować jednego z najrzadszych dzięciołów w Europie – dzięcioła białogrzbietego.

   Teren rezerwatu, jeszcze przed jego utworzeniem, został dotknięty skutkami wichury, która wyrządziła sporo szkód w jego drzewostanie. Miejsca pozbawione drzew zostały ponownie zalesione. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcia: Janusz Korbel, Tomasz Niechoda, Krzysztof Parzych)

 

 


 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak