Płaszka


Jedna z barci z terenu Białoweskiego Parku Narodowego
z tkwiącą w niej płaszką (2009r.)

Deseczka szczelnie zakrywająca otwór barci mająca chronić jej wnętrze przed wpływem warunków atmosferycznych. Z wierzchu przykryta zwykle śniotem.

   Z terenu BPN zanych jest kilka barci z tkwiącą w ich otworze płaszką. Obecnie szerzej zagadnieniem bartnictwa w BPN i całej Puszczy Białowieskiej zajmuję się Pan mgr inż. Andrzej Keczyński - pracownik naukowy BPN, (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY:

"Ślady bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"O jedną sosnę bartną mniej" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 5/2005)

"Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej (cz.1)" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 4/2003)

"Ślady danwego bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 2/2003)

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda