Wieża ciśnień (Hajnówka)


 
 Hajnowska wieża ciśnień  (2009r.)
Rok budowy pierwszej wieży 1935
Rok budowy obecenie istniejacej wieży 1956
Wysokość wieży 28m
(strona PWiK Hajnówka)

Pierwsza wieża ciśnień w Hajnówce została wybudowana w 1935 roku . Była ona zlokalizowana w dzielnicy Serny Worek (obecne Międzytory). Zasilana była w wodę ze specjalnie wykopanych w tym celu w dolinie rzeki Leśnej stawów na tzw. Klimku. Wieża została zniszczona 15 lipca 1944 r. przez wycofujące się wojska niemieckie. Pozostały po niej fragmenty żelbetowej konstrukcji przyziemia oraz kamienno ceglany loch stanowiący komorę zasuw.

Nieistniejąca już dziś wieża ciśnień (1937r.)

   Po zakończeniu działań wojennych ze względu na znaczenie stacji kolejowej w Hajnówce podjęto próbę uruchomienia źródła wody dla parowozów. Prawdopodobnie przez pewien czas były one napełniane wodą ze stawów na Klimku Nieopodal osiedla Mazury w roku 1953 odwiercono studnię głębinową o głębokości 116,5 i o średniej wydajności 20 m 3/h . W 1956 r. wg typowego projektu z tamtych lat wybudowano nową wieżę ciśnień . Powierzchnia zabudowy stanowi 53 m ²., zaś kubatura 1100 m sześc.. Średnica zewnętrzna trzonu wieży wynosi 8,3m, zaś głowicy 9,2m. Grubość ścian trzonu to 0,75m. Ściany są wykonane z cegły pełnej i obustronnie tynkowane. Trzon wieży posiada boniowanie o płytowym układzie rowków w dolnej części oraz pasowym w górnej. Nad drzwiami znajduje się pole w kształcie zwornika. Łączna pojemność zbiornika to 250 m³ Proces napełniania zbiornika był sterowany za pomocą pływaka i wyłącznika krańcowego.

   Od sierpnia 2005r. PKP przekazało wieżę wraz z całą infrastrukturą wodociągową Gminie Miejskiej Hajnówka. Od tego czasu wodociąg jest eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce.(oprac. i zdjęcia: Krzysztof Parzych)

  

 

LINK:

Wieża ciśnień - więcje zdjęć (Krzysztof Parzych)

Oficjalna strona Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Hajnówce

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda