Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Hajnówka)


Obecny proboszcz ks. Józef Piotr Poskrobko
Rok erygowania 1923
Strona internetowa parafii
Proboszczowie parafii

Parafia rzymskokatolicka erygowana w Hajnówce  przez biskupa wileńskiego ks. J. Matulewicza w 1923 r.

   Pierwszy kościół urządzono w budynku poniemieckiego kina przy głównej ulicy miasta – ul. 3-go Maja. Drewniana świątynia spłonęła w 1936 r. W tym samym roku, w miejscu spalonego kościoła rozpoczęto budowę nowego. Wzniesiono murowany budynek z muru pruskiego. W przeciągu 50 lat miastu przybywało mieszkańców i członków Kościoła Rzymskokatolickiego . Budowę nowej świątyni zainicjował 23 lutego 1946 roku ks. Józef Moniuszko (1887-1958), proboszcz hajnowski (1939-1947). Wznoszenie fundamentów zostało rozpoczęte 28 sierpnia 1948 roku, a już 14 listopada ks. prał. Henryk Humnicki (1873-1959), wikariusz kapitulny diecezji pińskiej (1946-1950), poświęcił kamień węgielny. Jednak władze komunistyczne zablokowały budowę. Prace wznowiono dopiero 14 września 1957 roku, staraniem ks. Ignacego Wierobieja (1896-1970), proboszcza hajnowskiego (1947-1970). W dniu 2 września 1963 roku poświęcił on prezbiterium i odprawił pierwszą Mszę Św. Istniejąca świątynia okazała się za mała na potrzeby hajnowskiej parafii. Wznoszenie gmachu obecnej świątyni zakończono 27 listopada 1965 roku. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z mozaiką z 1977 r. w apsydzie według projektu prof. Wiktora Zina z Krakowa oraz zabytkowymi (XIX w.) organami 28 głosoweymi firmy "Schlag und Söhne" – zakupionymi ze zrujnowanego kościoła ewangelicko –augsburskiego w Jedlinie Zdroju. Jest to jedyny tego typu instrument w północno –wschodniej Polsce. Nowy murowany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. został wzniesiony wokół dotychczasowej kaplicy, według projektu arch. Stanisława Marzyńskiego z Warszawy. Obok kościoła, po drugiej stronie ul. Ściegiennego, stoi piętrowa, murowana plebania, wzniesiona latach 1978-1980, według projektu arch. Grażyny Nasierowskiej z Białegostoku. Pracami budowlanymi kierowali: wspomniany ks. kan. Alfons Trochimiak i ówczesny wikariusz (1972-1982) ks. mgr Kazimierz Siekierko. W 1983 roku został zbudowany budynek katechetyczny, według projektu Tadeusza Mroza z Hajnówki, staraniem wspomnianego wyżej ks. kan. Alfonsa Trochimiaka. . W 1991 r. kościół otrzymał nowe marmurowe ołtarze ,w 1999 r. nową elewację zewnętrzną. Staraniem księdza proboszcza ks. prał. mgr Mariana Świerszczyńskiego w 2001 roku została zakupiona działka po byłym dworcu PKS, dzięki czemu plac przykościelny został znacznie powiększony postawiono na nim pomnik Jana Pawła II oraz Krzyż Papieski. W latach 2005-2007 została wykonana nowa polichromia na ścianach i suficie kościoła. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługują wysokiej klasy. W dniu 3 maja 2008 r. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce miała 85-tą rocznicę powstania. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Antoni Dydycz.

Proboszczowie parafii :

Hajnowski kościół (1937r.)

ks. Antonii Mioduszewski – ur. w 1885 r. W roku 1918 przyjął święcenia kapłańskie. Proboszcz od 7.05.1923 r. do 8.06.1934 r. Zmarł w Ośnie Lubuskim w 1971 r.

ks. Paweł Stepek – ur. w 1877 r. w Haczkowie, w 1912 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 30.06.1934 r. do 19.09.1939 r. był proboszczem w Hajnówce. Zmarł w 1953 r.

ks.kan.hon Józef Moniuszko – ur w 1887 r. w Petersburgu, kapłan od 1913 r., doktor filozofii. Był proboszczem od 8.12.1939 r. do 17.08.1947 r. W 1943 aresztowany i więziony przez Gestapo. Zmarł w 1958 r.

ks. kan. hon. Ignacy Wierobiej – ur. 20.01.1887 r. w Kamienicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1919 r. Proboszcz hjanowski od 1947. do 1970 r. Budowniczy kościoła parafialnego, z zamiłowania historyk, jedna z głównych ulic Hajnówki nosi jego imię. Zmarł w 1970 r.

ks. kan. Alfons Trochimiak- ur. 1.01. 1934 r. w Gródku n/Bugiem. Kapłan od 1957 r. Dziekan Dekanatu Hajnowskiego (1995-1996), proboszcz od 1970 r. do śmierci w 1996 r.

ks. prał. Marian Świerszczyński – ur. 18.07.1939 r. w Boćkach. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1963 r. Dziekan Dekanatu Hajnowskiego (1997-2007), kan. gremialny Drochiczyńskiej Kapituły Diecezjalnej(od 1997 r.), kapelan Jego Świątobliwośći(od 2003 r.) Zmarł po długiej chorobie w Hajnówce w 2007 r.

ks. Józef Piotr Poskrobko – ur. 29.06.1960 r. w Narwi. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. diecezjalny duszpasterz leśników i kapelan myśliwych od 2008 r. wicedziekan Dekanatu Hajnowskiego.(oprac. i zdjęcia: Krzysztof Parzych)

 

LINKI:

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  (więcej zdjęć - galeria Krzysztofa Parzycha)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda