Wyżar (Bartnictwo)


Wyżar na potężnej sośnie rosnącej w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego (2008r.)

Pojęcie związane z bartnictwem - miejsce pobierania łuczywa przez bartnika wykorzystywanego do oszałamiania pszczół podczas pozyskiwania pożytków z barci.

   Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego są najpowszechniej występującymi śladami pozostałymi po działalności bartników.

   Obecnie szerzej zagadnieniem bartnictwa w BPN i całej Puszczy Białowieskiej zajmuję się Pan mgr inż. Andrzej Keczyński - pracownik naukowy BPN. (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY:

"Ślady bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"O jedną sosnę bartną mniej" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 5/2005)

"Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej (cz.1)" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 4/2003)

"Ślady danwego bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 2/2003)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda