Czyżyki


 
 Główny szlak komunkacyjny przebiegający przez wieś (2010r.)
Warto zobaczyć
(autor: Krzysztof Parzych)

Wieś została założona w pierwszej połowie XVII wieku, w miejscu gdzier na 10 włókch ziemi osiedliła się ludność białoruska. Osadnicy zajmowali się gospodarcza eksploatacją wschodniej części Puszczy Bielskiej.

   Pierwszym, znanym z nazwiska mieszkańcem wsi był niejaki Iwan Krutelewicz, wspomniany w lustracji z 1664r. Z tego czasu czasu pochodzą także informacje o Wojciechu Gruszewskim, który na mocy przywileju króla Jana Kazimierz otrzymał obszar gruntu zwany Putyska. Sąsiadowało on z nowo założonym folwarkiem starościńskim w Trywieży.

   Czyżyki zamieszkiwane były w dużej części przez osoczników – kategorię ludności służebnej , którzy w zamian a nadaną im ziemię – wolna od wszelkich świadczeń – wykonywali liczne obowiązki w lesie.

   W 1897 roku Czyżykach było 81 chat, w których mieszkały 492 osoby.

   We wsi znajduje się kaplica prawosławna św. Jerzego Jerzego 1888 roku, wzniesiona z okazji 900-lecia chrztu Rusi. (oprac. i zdjęcia: Krzysztof Parzych)

 

 


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda