Pilucik Piotr (1914-1981)


Piotr Pilucik - wieloletni przewodnik PTTK w Białowieży

Piotr Pilucik – wieloletni strażnik-hodowca w Ośrodku Hodowlanym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, zasłużony przewodnik turystyczny PTTK.

  Urodził się 10 lipca 1914 roku we wsi Mylniski na Polesiu. Do szkoły powszechnej uczęszczał w latach 1922-1930 w Szereszewie. Podczas okupacji hitlerowskiej jego wieś została spalona przez Niemców.

  Tuż po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął pracę w Białowieskim Parku Narodowym jako strażnik, później strażnik-hodowca w Ośrodku Hodowlanym Żubrów. Był pilnym i oddanym pracy pracownikiem. Anna Dubrawska pisała o nim w „Światowidzie” (Nr 35/1969): „Pilucik zaczyna pracę o 7 rano i kończy ją po 24 godzinach. Dojeżdża 10 km do swego terenu. Najwięcej kłopotów sprawiają [mu] silne wiatry. Musi potem reperować połamane płoty, których łączna długość przekracza 120 km. Niedawno zdobył uprawnienia przewodnika”.

  Nazwisko Piotra Pilucika widnieje na pierwszej liście przewodników białowieskich z 26 kwietnia 1959 roku. Był członkiem-założycielem Koła Przewodników PTTK w Białowieży i do ostatniej chwili czynnym przewodnikiem. Lubił oprowadzać wycieczki i turystów, miał im dużo do przekazania. Pamiętał czasy działalności w Puszczy uczonych tej miary, co prof. Jan Jerzy Karpiński czy prof. Tadeusz Vetulani. Był świadkiem początków restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej.

  Na emeryturę odszedł 31 marca 1979 roku.

  Zmarł nagle 24 lutego 1981 roku. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda