Szkółka leśna Nadleśnictwa Białowieża


 
 Szkół leśna - widok ogólny

Szkółka leśna Nadleśnictwa Białowieża znajduje się w oddz. 445 C i 469 A, w pobliżu osady leśnej Czerlonka, nieopodal Trybu Zwierzynieckiego. Zajmuje powierzchnię 5,50 ha. Prowadzi się na niej hodowlę sadzonek tych gatunków drzew i krzewów, które występują naturalnie w Puszczy Białowieskiej. Wszystkie wyhodowane drzewka pochodzą z nasion zebranych wyłącznie z wyselekcjonowanych drzewostanów Nadleśnictwa Białowieża (region pochodzenia: 208).

Zasadniczym celem hodowli jest produkcja wysokiej jakości materiału sadzeniowego na potrzeby Nadleśnictwa Białowieża oraz prywatnych odbiorców zalesiających grunty porolne. Brak sztucznego nawodnienia oraz stosowanie wyłącznie naturalnych nawozów organicznych dodatnio wpływa na jakość sadzonek i udatność zakładanych odnowień i zalesień.

W szkółce hodowane są następujące gatunki lasotwórcze: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon zwyczajny, olsza czarna. Ponadto w szkółce hodowane są także liczne gatunki spełniające w lesie funkcje biocenotyczne, np.: jarząb pospolity, bez koralowy i czarny, szakłak, kruszyna, trzmielina brodawkowata, wiciokrzew suchodrzew, czereśnia ptasia, wiśnia karłowata, porzeczka alpejska i inne.

Szkółką kieruje leśniczy Jerzy Sieduń. (oprac. na podst. materiałów Nadleśnictwa Białowieża, zdjęcie: Krzysztof Parzych)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda