Rychter Bolesław (1928-2016)


 Bolesław Rychter

Magister wychowania muzycznego, wieloletni i zasłużony nauczyciel w Szkole Podstawowej w Białowieży, animator kultury muzycznej, przewodnik PTTK.

  Urodził się 16 czerwca 1928 roku w Białowieży. W wieku 8 lat zaczął uczęszczać do Szkoły Powszechnej w Białowieży, wybuch II wojny światowej w 1939 roku przerwał jego edukację na IV klasie. W czasie okupacji sowieckiej ukończył klasę IV i V. Po zakończeniu wojny dokończył kształcenie w Szkole Podstawowej, następnie ukończył Gimnazjum Stolarskie w Hajnówce. Ucząc się w gimnazjum, grał na skrzypcach na zabawach, zdobywając w ten sposób pieniądze na internat. Grać na skrzypcach nauczył się podczas okupacji. W 1949 roku został powołany na trzy lata do wojska, trafił tam do służby ruchu radiowego. Jako instruktor uczył żołnierzy obsługi radiostacji, nadawania alfabetem Morse’a. Należał również do kapeli wojskowej, w wojsku nauczył się też gry na akordeonie. Po powrocie z wojska w 1951 roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej jako nauczyciel wychowania muzycznego i fizycznego. W tym czasie ukończył Liceum Pedagogiczne w Bielsku Podlaskim. W 1956 roku podjął naukę w Zaocznym Studium Nauczycielskim w Gdańsku, ukończył ją w 1959 roku. W latach 1972-1974 roku kontynuował naukę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olsztynie w zakresie wychowania muzycznego. W 1975 roku otrzymał uprawnienia instruktora muzyki wydane przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W 1980 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach (w klasie skrzypiec i pianina), otrzymując tytuł magistra wychowania muzycznego.

  Przez cały czas pracy w szkole prowadził chór szkolny i kółko muzyczne, a także chór i kółko muzyczne w Państwowym Domu Dziecka (tutaj poznał swoją żonę Zofię, pobrali się w 1958 roku). W szkole i gminie nie było imprezy, na której nie wystąpiliby jego mali chórzyści i muzycy. Chór odnosił częste sukcesy – zajmował I lub II miejsce w powiecie. W latach 60-tych prowadził także chór i zespół muzyczny w miejscowym Technikum Leśnym, uczył w nim śpiewu. Opiekował się też szkolnymi sportowcami, jeździł z nimi na różne konkursy i zawody sportowe, jak np. pływackie, lekkoatletyczne. Jego podopieczni zaliczani byli w powiecie hajnowskim do najlepszych szkolnych sportowców. W szkole prowadził też od 1954 roku harcerstwo, był komendantem Hufca ZHP. Przez wiele lat uczył uczniów rozbijać namioty, zapoznawał ich z szyframi, z biegami patrolowymi itp., organizował wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej, biwaki, gry i zabawy sportowe, uczył piosenek harcerskich. Jego podopieczni wzięli udział w Centralnych Igrzyskach Harcerskich w Wiśle w kategorii narciarstwa, jako reprezentanci województwa białostockiego. W 1984 roku Główna Kwatera ZHP nadała mu Złoty Krzyż za zasługi w ZHP.

  W szkole przez długi czas prowadził Związek Nauczycielstwa Polskiego organizując różne spotkania, narady i dyskusje. W 1992 roku Zarząd Główny ZNP odznaczył go Złotą Odznaką ZNP za zasługi dla rozwoju województwa.

  W 1960 roku wstąpił do PTTK i ukończył kurs przewodnicki. Był jednym z najaktywniejszych przewodników białowieskich. W 1963 roku otrzymał II klasę przewodnicką. Często wyjeżdżał na ogniska turystyczne uprzyjemniając czas turystom grą na akordeonie. W dniu 8 września 1975 roku uczestniczył wraz z grupą kolegów-przewodników w przelocie nad Puszczą Białowieską na samolocie An-2 „Andromeda” z Aeroklubu Białostockiego. W Kole Przewodników PTTK był często wybierany do jego zarządu; pełnił funkcję sekretarza bądź członka zarządu. Za aktywną pracę w Zarządzie Koła Przewodników PTTK w Białowieży otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PTTK (1989) oraz odznakę Zasłużony Przewodnik PTTK (2007), nadane mu przez Zarząd Główny PTTK.

  W 1982 roku otrzymał Srebrną Odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”. Za całokształt pracy w środowisku Rada Państwa odznaczyła go Brązowym Krzyżem Zasługi (1969) i Złotym Krzyżem Zasługi (1975).

  W 1984 roku przeszedł na emeryturę. W 1994 roku wstąpił do miejscowego koła Związku Emerytów i Rencistów. Prowadził w nim chór emerytów, który z powodzeniem występował na różnych uroczystościach, organizowanych w różnych miejscowościach.

Zmarł 5 lutego 2016 roku, cztery dni później został pochowany na białowieskim cmentarzu. (oprac.Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda