Drozd Karuś (żył w XIX w.)Karuś Drozd – fachowiec z Czech, sprowadzony do Skupowa prawdopodobnie przez Fiodora Massalskiego w I połowie XIX wieku. Był specjalistą od wypalania węgla drzewnego, został sprowadzony do nadzorowania tych prac. Nie posiadał z żoną dzieci, więc przygarnęli na wychowanie dziewczynkę-sierotkę o nazwisku Sajewicz, pochodzącą z Dubicz Cerkiewnych. Dorosłą pannę Sajewicz pojął za żonę Michał Kaźbieruk, który do Skupowa przyjechał z Gródka. Był dobrym cieślą, więc zatrudniano go przy budowie domów i budynków inwentarskich. Zamieszkał wraz z żoną w Skupowie. Karuś Drozd w lecie 1915 roku, podobnie jak i inni mieszkańcy tych obszarów, musiał wraz z rodziną wyjechać do Rosji (tzw. bieżeństwo). Niestety, ze względu na zaawansowany wiek zdołał dotrzeć tylko do uroczyska Cupryki w Puszczy Białowieskiej, nad rzeczką Narewką, gdzie miał swoje łąki. Tam też pozostał. (oprac. Ewa Zwierzyńska)

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda