Daleszczyk Katarzyna


 
Podczas badań radio-telemetrycznych.
Publikacje naukowe

 

Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, pracownik Białowieskiego Parku Narodowego.
Pochodzi z Gdańska. W 1994 roku, po studiach na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, rozpoczęła pracę w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, początkowo jako asystent naukowo-badawczy, następnie jako adiunkt. W Zespole „Morfologiczna i genetyczna zmienność oraz filogeneza ssaków” prowadziła badania nad nietoperzami, a w 1998 roku przeszła do Zespołu Ekologii Żubra. Brała udział w badaniach radio-telemetrycznych i obserwacjach wolno żyjącej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej (wybiórczość siedliskowa, aktywność byków w sezonie godowym), a także prowadziła obserwacje żubrów w rezerwatach hodowlanych Białowieskiego Parku Narodowego (porody i opieka macierzyńska żubrzyc).
Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskała w 2003 roku na podstawie rozprawy naukowej pt. „Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus (L.)”.
W 2006 roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Ta praca zapewniała jej częsty kontakt nie tylko z żubrami, ale również z innymi gatunkami z Rezerwatu Pokazowego BPN oraz ze zwierzętami, które są odchowywane w parkowym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt. Od stycznia 2011 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Publikacje
Wybrane artykuły naukowe
• Eycott A., Daleszczyk K., Drese J., Cantero A.S., Pèbre J., Gladys S. 2013. Defecation rate in captive European bison, Bison bonasus. Acta Theriologica 58:387-390
• Daleszczyk K. 2011. Some factors influencing reproductive parameters of European bison cows. European Bison Conservation Newsletter 4: 45-54.
• Daleszczyk K, Czykier E. 2010. Do European bison bulls in Białowieża Forest differ in their rutting behaviour depending on age? European Bison Conservation Newsletter 3: 5-16.
• Daleszczyk K. 2009. Parameters of a founder group and long term viability of newly created European bison populations. European Bison Conservation Newsletter 2: 61-72.
• Daleszczyk K, Bunevich AN. 2009. Population viability analysis of European bison populations in Polish and Belarusian parts of Białowieża Forest with and without gene exchange. Biological Conservation 142: 3068–3075.
• Daleszczyk K, Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 2007. Habitat structure, climatic factors, and habitat use by European bison (Bison bonasus) in Polish and Belarusian parts of the Białowieża Forest, Poland. Canadian Journal of Zoology 85: 261-272.
• Bunevich AN, Krasińska M, Daleszczyk K. 2006. Powstanie i rozwój wolno żyjącej populacji żubra nizinnego, Bison bonasus bonasus (L.) w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 101-118.
• Daleszczyk K. 2005. Activity pattern of calf and its integration into herd in European bison, Bison bonasus. Folia Zoologica 54: 359-363.
• Daleszczyk K. 2004. Mother-calf relationships and maternal investment in European bison Bison bonasus. Acta Theriologica 49: 555-566.
• Daleszczyk K, Krasiński ZA. 2001. Parturition behaviour of European bison Bison bonasus living in reserves. Folia Zoologica 50: 75-78.
• Daleszczyk K. 2000. Badania nad repertuarem wokalnym młodych nietoperzy oraz relacjami matka-dziecko jako przykłady zastosowania techniki rejestrowania i analizowania dźwięków. Nietoperze 1: 63-70.
• Daleszczyk K. 2000. New data on bats (Chiroptera) hibernating in the Polish part of Białowieża Primeval Forest. Myotis 38: 47-50.
• Bogdanowicz W, Fenton MB, Daleszczyk K. 1999. The relationships between echolocation calls, morphology and diet in insectivorous bats. Journal of Zoology, London 247: 381-393.

Rozdziały w książkach
• Daleszczyk K., Eycott A.E., Tillmann J.E. (w druku). Mammal species extinction and decline: Some current and past case studies of the detrimental influence of man. W: Problematic Wildlife - A Cross-Disciplinary Approach. F.M. Angelici (ed), Springer.
• Daleszczyk K. 2009. Z żubrami na TY. W: „Wilk. Żubr. Bóbr. Kampania na rzecz ograniczania szkód”. Fundacja Zielone Płuca Polski: 9-33.
• Daleszczyk K. 2004. Mating systems of ungulates. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 43-50.
• Daleszczyk K. 2004. Systemy rozrodcze ssaków kopytnych. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 43-50.

Książki
• Krasińska M, Daleszczyk K, red. 2004. Proceedings of the Conference "European Bison Conservation", 30 September - 2 Ostober 2004, Białowieża, Poland. Mammal Research Institute PAS, Białowieża.

Wybrane publikacje popularnonaukowe
• Daleszczyk K. 2011. To my żubry. Wydawnictwo ZET, Wrocław
• Daleszczyk K. 2002. Przebieg porodu u żubra Bison bonasus i relacje matka-cielę w pierwszych tygodniach życia żubrząt. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia 13: 58-60.
• Daleszczyk K. 1998. Ewolucyjny wyścig między drapieżnikiem i ofiarą na przykładzie nietoperzy i ciem. Wszechświat 12: 258-261. 


Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda