Wykaz prac habilitacyjnych opartych na materiale z regionu Puszczy BiałowieskiejGutowski Jerzy M. – Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wschodniej części Polski. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1995. Doktor habilitowany.

Jędrzejewska Bogumiła – Wpływ drapieżnictwa, pokarmu, czynników pogodowych i człowieka na dynamikę liczebności i zagęszczenia ssaków kopytnych. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1999. Doktor habilitowany nauk leśnych.

Karpiński Jan Jerzy – Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy (Ips typographus L. i Ips duplicatus Sahlb.) w lesie pierwotnym. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 1947. Doktor habilitowany nauk leśnych.

Kobryńczuk Franciszek – Wpływ inbredu na kształt i wielkość kośćca żubra. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1986. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.

Kossak Simona – Środowiskowe i wewnątrzgatunkowe uwarunkowania zachowań pokarmowych sarn (Capreolus capreolus L.) w środowisku leśnym. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1991. Doktor habilitowany nauk leśnych.

Krasińska Małgorzata – Hybrydy żubra i bydła domowego. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1989. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.

Kowalski Michał – Rozwój drzewostanów naturalnych na powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1982. Doktor habilitowany w zakresie hodowli lasu.

Kwiatkowska-Falińska Justyna A. – Przyczyny regresji świetlistych dąbrów z krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1998. Doktor habilitowany nauk biologicznych.

Malzahn Elżbieta – Ocena zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 2000. Doktor habilitowany nauk leśnych.

Nespiak Andrzej – Studia nad udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 1960. Doktor habilitowany.

Olszewski Jerzy L. – Rola ekosystemów leśnych w modyfikacji klimatu lokalnego Puszczy Białowieskiej. 1987. Doktor habilitowany.

Pilarski Waldemar – Układ moczowy żubra Bison bonasus (Linnaeus 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1967. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.

Pytel Stanisław – Układ pokarmowy żubra Bison bonasus (Linnaeus 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1983. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.

Roskosz Tadeusz – Studium nad kanałem kręgowym (canalis vertebralis) żubra, Bison bonasus (Linnaeus 1758. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1978. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.

Sokołowski Aleksander W. – Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1968. Doktor habilitowany nauk leśnych.

Świeżyński Krzysztof – Układ płciowy samczy żubra Bison bonasus (Linnaeus 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1967. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.

Węgrzyn Mieczysław – Układ naczyniowy żylny żubra - Bison bonasus (L.). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1979. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.

(Zestawił: Piotr Bajko)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak