Wykaz prac dyplomowych opartych na materiale z regionu Puszczy Białowieskiej (Cz. I A-Ł)Agiejczyk Mariusz – Drzewa pomnikowe na Obszarze Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Praca magisterska.

Alefierowicz Joanna – Sukcesja wtórna na terenach wilgotnych Puszczy Białowieskiej na przykładzie Ichneumoninae (Ichneumonidae). Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2005. Praca magisterska.

Anders Ole, Stein Martina – Studien zum Raum-Zeit-System und zur biozönotischen Einbindung des Wolfes im Waldgebiet von Bialowieza. Szkoła Wyższa w Götingen. 1995. Praca dyplomowa.

Andrzejewski Marcin – Zagrożenie alkoholizowaniem się młodzieży i jej postawy wobec osób uzależnionych od alkoholu. Na przykładzie uczniów klas starszych w Białowieży. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2001. Praca magisterska.

Antczak Lucyna – Organizacja życia Domu Dziecka w Białowieży. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 1999. Praca magisterska.

Augustynowicz Dorota – Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Białowieży. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 1999. Praca magisterska.

Bajko Joanna – Walory przyrodnicze i kulturowo-etniczne warunkiem rozwoju turystyki na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca magisterska.

Bańka Barbara E. – Drzewa o wymiarach pomnikowych na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2006. Praca inżynierska.

Będzińska Anna – Materiały do poznania kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) Puszczy Boreckiej i Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 2008. Praca magisterska.

Bielawska  Katarzyna - Dzieje wchodów na terenie Puszczy Białowieskiej. Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historii. 1998. Praca dyplomowa.

Bieńko Wojciech – Drzewa o wymiarach pomnikowych na Obszarze Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2006. Praca magisterska.

Blavascunas Eunice Lisa – Placemaking and Identity: The Białowieża Forest, Poland. Uniwersytet Texas w Austin (USA). 1999. Praca dyplomowa.

Błach Agnieszka – Drzewa pomnikowe na Obszarze Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Praca magisterska.

Bobik Barbara – Polityka ekologiczna państwa wobec obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Brzozowska Dorota – Program ekorozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 1999. Praca magisterska.

Burzyński Mariusz – Model gospodarstwa agroturystycznego terenów nizinnych na przykładzie rejonu Puszczy Białowieskiej. Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. 2006. Praca magisterska.

Buszko Anna – Działalność profilaktyczna w zakresie uzależnienia od alkoholu. Na przykładzie gminy Białowieża. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2009. Praca magisterska.

Buszko Małgorzata – Zachowanie wilków i rysi oraz reakcje dużych ssaków roślinożernych na obecność drapieżników w Puszczy Białowieskiej. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1995. Praca magisterska.

Chavy D. – Study of the forest roads flora as a contribution to evaluation of synanthropization in the strict reserve of the Bialowieza National Park. École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forets w Nancy (Francja). 1999. Praca dyplomowa.

Chlabicz Joanna – Struktura i dynamika lasu na przykładzie świerczyny i grądu w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 1998. Praca magisterska.

Chmielewska K. – Liczebność dzięciołów Picidae a udział martwych drzew w borach i grądach obrębu ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2001. Praca magisterska.

Chocianowicz Przemysław – Analiza stanu wyposażenia (i potrzeb) Nadleśnictwa Białowieża w sprzęt techniczny do pozyskiwania i transportu drewna. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 1994. Praca magisterska.

Chrenowski Andrzej – Wyłączone Drzewostany Nasienne świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) w Nadleśnictwie Białowieża. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2004. Praca inżynierska.

Christianen J. A. J., Bouwens P. C. – Amphibian of the first buffer zone of the Bialowieza National Park. Szkoła Wyższa Fontys w Tilburgu (Holandia). 1996. Praca dyplomowa.

Ciosek Marek T. – Stosunki dynamiczne na styku lasu i fitocenoz nieleśnych na terenie Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1973. Praca magisterska.

Cylwik Agnieszka – Konwersjum: koncepcja ośrodka edukacji ekologicznej w Białowieży. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2004. Praca magisterska.

Czarniak W. – Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w niektórych zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Zakład Meteorologii i Klimatologii Leśnej SGGW w Warszawie. 1965. Praca magisterska.

Dackiewicz Jerzy – Oddziaływanie żubrów na las w miejscach ich zimowej koncentracji w Puszczy Białowieskiej. Katedra Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW w Warszawie. 1999. Praca magisterska.

Dackiewicz Jowita, Morawski Marcin – Badania świadomości ekologicznej mieszkańców Białowieży i Ostrowi Mazowieckiej w zakresie potrzeb powiększenia parku narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2003. Praca magisterska.

Daniluk Joanna – Występowanie dzięciołów w grądach naturalnych i zagospodarowanych Puszczy Białowieskiej. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2001. Praca magisterska.

Dąbrowska Barbara – Walory przyrodnicze i kulturowe Białowieskiego Parku Narodowego oraz możliwość ich wykorzystania w turystyce. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie. 2006. Praca magisterska.

Dąbrowska Joanna – Turystyka szansą aktywizacji gminy Białowieża. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2002. Praca licencjacka.

Delińska Monika – Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Białowieża. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. 1993. Praca magisterska.

Demske Dieter – Standortspräferenzen von Schwarzerlen und Moorbirken im Narewka (Białowieża – Nationalpark, NO – Polen). Instytut Botaniki Uniwersytetu Hohenheim. 1989. Praca dyplomowa.

Derlukiewicz E. – Wymieranie świerka Picea abies w grądach Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2000. Praca magisterska.

Dmitruk Barbara – Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne obszaru Puszczy Białowieskiej. Katedra Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej. 2001. Praca magisterska.

Dmitruk Izabela – Wymiana chromatyd siostrzanych jako test niestabilności chromosomowych u koni czystej krwi arabskiej i koników polskich. Wydział Przyrodniczy Akademii Podlaskiej. 2010. Praca magisterska.

Dołęgowska Marta – Wpływ wybranych czynników na sukces reprodukcyjny muchołówki małej Ficedula parva w warunkach Puszczy Białowieskiej. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2005. Praca magisterska.

Drozdowska Małgorzata – Opracowanie zasad realizacji zbiornika wodnego w miejscowości Siemianówka na rzece Narwi. SGGW-AR w Warszawie. 1977. Praca magisterska.

Dulewicz Aleksandra - Znaczenie Białowieskiego Parku Narodowego dla ochrony przyrody w Polsce. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2009. Praca magisterska.

Dunaj Elżbieta – Miejsce ekologizacji rolnictwa w rozwoju wybranych gmin województwa białostockiego (gminy: Białowieża i Narewka). Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1996. Praca magisterska.

Dworakowski Mirosław – Terenowe nazwy własne obszaru Puszczy Białowieskiej. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1992. Praca magisterska.

Fiedoruk Magdalena – Ocena realizacji strategii rozwoju gminy Białowieża. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca magisterska.

Filinowicz Danuta – Miejsce turystyki w strategii rozwoju Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Zarządzania Organizacjami Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2003. Praca magisterska.

Fronczek J. – Charakterystyka występowania posuszu, czyli martwych stojących drzew w grądach Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2000. Praca magisterska.

Gacuta Mirosław – Między globalnością a lokalnością – udział mediów w tworzeniu obrazu społeczności lokalnej regionu Hajnówki i Białowieży. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2003. Praca magisterska.

Gajowniczek-Walankiewicz Barbara – Status ochronny Puszczy Białowieskiej a warunki życia lokalnej ludności. Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2001. Praca magisterska.

Gasz D. – Ocena stopnia zagrożenia rezerwatów przyrody „Nieznanowo” (Białowieża) i „Ochojec” (Katowice) przez metale ciężkie i siarkę na podstawie analizy chemicznej liści i szpilek wybranych gatunków. Uniwersytet Śląski w Katowicach. 1996. Praca magisterska.

Gierasimczyk Lilla – Problem poszerzenia Puszczy Białowieskiej w opinii mieszkańców. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2001. Praca magisterska.

Gierasimiuk Paweł – Region białowieski i Białowieża w kontekście rozwoju ruchu turystycznego. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2006. Praca magisterska.

Gmiter Diana M. – Ocena chemiczna dziko rosnących populacji krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) występującego na obrzeżach Puszczy Białowieskiej w powiecie hajnowskim. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. 2005. Praca magisterska.

Godlewska Anna - Zmiany w strukturze krajobrazowej doliny rzeki Chwiszczej w latach 1981-2008. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 2010. Praca magisterska.

Golonko Mikołaj – Domy pomocy społecznej. Stan prawny i funkcjonowanie na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Wydział Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1993. Praca magisterska.

Gołębiewska Lidia – Występowanie lipy Tilia cordata na grądowej powierzchni ornitologicznej Białowieskiego Parku Narodowego oraz jej znaczenie dla dziuplaków wtórnych. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2001. Praca magisterska.

Gorbacz Justyna – Kultura jedzenia w regionie Puszczy Białowieskiej na podstawie wsi Policzna. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2009. Praca magisterska.

Grygoruk Jarosław – Waloryzacja otuliny Puszczy Białowieskiej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 1997. Praca magisterska.

Gryka Mariusz – Formy i zakres antropopresji na obszarach prawnie chronionych na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2005. Praca licencjacka.

Gutowski Kosma – Drzewa o wymiarach pomnikowych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2008. Praca magisterska.

Gwaj Anna – Status prawny Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 2002. Praca magisterska.

Gwiazdowicz Dariusz – Roztocze (Acari, Mesostigmata) Puszczy Białowieskiej. Katedra Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1991. Praca magisterska.

Gwizdak Lila – Funkcja edukacyjna Białowieskiego Parku Narodowego w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 6-letnim. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku. 1998. Praca magisterska.

Hoffman Emilia – Wykorzystanie przez Żubry (Bison bonasus) terenów otwartych przyległych do Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej w latach 2000-2007. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 2008. Praca magisterska.

Hołownia Ewa – Ocena skażenia jonami metali karmy krów oraz ich mleka z okolic Białowieży i Moniek. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Hołubowicz Elżbieta – Studium zagospodarowania placu budowy dla zbiornika Siemianówka na rzece Narwi. Wydział Melioracji Wodnych SGGW-AR w Warszawie. 1976. Praca magisterska.

Hryńko-Ciupak Małgorzata – Organizowanie wycieczek ekologicznych na przykładzie zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Hylak Bogumiła – Relacje pomiędzy strukturą populacji drzew (zagęszczenie, warstwowość, zwarcie koron) a różnorodnością składu gatunkowego i strukturą przestrzenną runa zbiorowisk naturalnych Puszczy Białowieskiej występujących na mezotroficznych glebach mineralnych. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2000. Praca magisterska.

Ignatowicz Łukasz – Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Euroregionu Puszcza Białowieska. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 2007. Praca magisterska.
Jabłoński Piotr – Rola intensywności śpiewu w doborze płciowym u muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis). Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1991. Praca magisterska.

Jacak Agnieszka – Białowieski Park Narodowy jako produkt turystyczny i jego wykorzystanie. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie. 2007. Praca magisterska.

Jacak J. – Występowanie świerka na ornitologicznych powierzchniach grądowych Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2002. Praca magisterska.

Jacniacka Urszula – Struktura dwóch stref hybrydyzacji między rasami Ulm i Białowieża ryjówki aksamitnej. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2008. Praca magisterska.

Jankowski Jacek – Ochrona przyrody na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Administracyjno-Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1982. Praca magisterska.

Jankowski Piotr – Aktywność przestrzenna łasic (Mustela nivalis) na turzycowisku Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2000. Praca magisterska.

Jaroszewicz Bogdan – Badania dendrochronologiczne nad świerkiem pospolitym (Picea abies (L.) Karst.) z Babiogórskiego i Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie. 1992. Praca magisterska.

Jastrzębska Iwona – Turystyka w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 1994. Praca magisterska.

Jastrzębski Wojciech – Udział różnych grup drapieżników w stratach muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis. Zakład Zoologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1998. Praca magisterska.

Jaworska Renata B. – Internet jako narzędzie promocji i reklamy gospodarstw agroturystycznych w rejonie Puszczy Białowieskiej. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca magisterska.

Jeżewska Marzena – Poziom indywidualizmu i kolektywizmu a poczucie lęku u mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2004. Praca magisterska.

Kaczan Agnieszka – Edukacja ekologiczna w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska”. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2001. Praca magisterska.

Kaczarowska M. – Zmiany struktury przestrzennej populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na torfowisku wysokim (Białowieski Park Narodowy). Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2000. Praca magisterska.
Kaczorowska M. – Inwazja czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh. Na gruntach porolnych na południowo-zachodnim przedpolu Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2002. Praca magisterska.

Kakowska Weronika – Powtórzenia w ruskich pieśniach ludowych okolic Białowieży. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku. 1980. Praca magisterska.

Kalinka Przemysław – Wycena walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej w kontekście sporu o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. 2003. Praca magisterska.

Kania Anna – Analiza ciężarów nornika północnego Microtus oeconomus na turzycowisku w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2005. Praca magisterska.

Kaniewska Anna – Walory turystyczne Puszczy Białowieskiej. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2004. Praca magisterska.

Karpińska-Olejnicka Urszula – Problemy gospodarcze, ekologiczne i społeczne ochrony starych drzew w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 1999. Praca magisterska.

Karpuk Ewa – Białowieża – Zastawa: Młodzieżowe Centrum Odnowy i Integracji Duchowej. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2004. Praca magisterska.

Kasperski Piotr – Badanie zbiorowisk borowych na powierzchniach pomiarowych pierwszego urządzania Białowieskiego Parku Narodowego. Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej SGGW w Warszawie. 1990. Praca magisterska.

Kaszkur Agnieszka M. – Sukces lęgowy samców muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis w zależności od wieku (w Białowieskim Parku Narodowym). Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1993. Praca magisterska.

Kiełtyk Piotr – Przekształcenia fitocenoz leśnych w otoczeniu nor borsuka (Meles meles Linnaeus, 1758) i lisa (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) w Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2003. Praca magisterska.

Kimbar Robert – Wielkość areałów osobniczych łasicy łaski Mustela nivalis (Linnaeus 1766) i sposób ich użytkowania. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2005. Praca magisterska.

Kiryłowicz Anna – Wpływ antropopresji na araneofaunę naroślinną olsu w Puszczy Białowieskiej. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2000. Praca magisterska.

Kisielewska Anetta – Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej na przykładzie działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN im. Jana J. Karpińskiego w Białowieży. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2001. Praca magisterska.
Klim Józef – Zbrodnie hitlerowskie w Puszczy Białowieskiej i jej okolicach. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1983. Praca magisterska.

Klimiuk Bohdan – Ochrona prawna zwierząt w Puszczy Białowieskiej. Wydział Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1991. Praca magisterska.

Koerner Albert, Vetter Reiner – Album pt. „Wildnis der Wisente – Urwald von Białowieża“. Wydział Poligrafii Politechniki Lipskiej (Niemcy). 1973. Praca dyplomowa.

Kołakowska Diana – W poszukiwaniu straconego instynktu – eksperymentalna jednostka mieszkaniowa w Puszczy Białowieskiej. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2003. Praca magisterska.

Kołos Piotr – Rozwój turystyki wiejskiej w rejonie Puszczy Białowieskiej. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2005. Praca magisterska.

Kondzior Anna – Akumulacja kadmu w wątrobie i nerkach u żubra z Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2004. Praca magisterska.

Kontnik Katarzyna – Charakterystyka zbiorowisk roślinnych na terenie Puszczy Białowieskiej w Rezerwacie Gnilec. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2005. Praca inżynierska.

Kopiejczyk Katarzyna – Metody walki z bezrobociem na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2001. Praca magisterska.

Kordiukiewicz Anna – Carski pałac myśliwski w Puszczy Białowieskiej. Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 2006. Praca magisterska.

Kosińska Justyna – Rezydencja prezydenta RP w Białowieży. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2006. Praca magisterska.

Kostecki Jarosław – Badanie sukcesji zbiorowisk grądowych na powierzchniach pomiarowych pierwszego urządzania Białowieskiego Parku Narodowego. Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej SGGW w Warszawie. 1990. Praca magisterska.

Kozak Grzegorz – Praktyczne zastosowanie rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej na przykładzie Nadleśnictwa Białowieża. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2001. Praca inżynierska.

Kozłowska Anna – Analiza statystyczna związków międzygatunkowych jako kryterium jednorodności fitocenozy; na przykładzie świetlistej dąbrowy w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. 1970. Praca magisterska.

Kozłowska Janina – Ludowe nazwy ziół i kwiatów w Puszczy Białowieskiej. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1983. Praca magisterska.

Kozłowski Eugeniusz – Kornik drukarz – Ips typographus (L.) na terenie Puszczy Białowieskiej i jego znaczenie gospodarcze. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 1970. Praca magisterska.

Krasińska Agnieszka – Ekspozycja rodzimych zwierząt chronionych i łownych na przykładzie Springe i Białowieży. Katedra Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. 1993. Praca magisterska.

Krok T. – Szkodniki nasion i szyszek świerka pospolitego Picea abies (L.) KARST. W wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Białowieża. Katedra Entomologii Leśnej Akademii Rolniczej w Krakowie. 1993. Praca magisterska.

Kruk B. – Populacje Lythrum salicaria L. w zbiorowiskach porzuconych łąk. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1982. Praca magisterska.

Kruszewska Urszula – Charakterystyka hydrochemiczna wód rzek regionu Puszczy Białowieskie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Krzywosz K. – Populacje Iris pseudoacorus w zbiorowiskach łąkowych. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1982. Praca magisterska.

Kuczborski Rafał – Wigor samca muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis, a jego sukces lęgowy (w Białowieskim Parku Narodowym). Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1992. Praca magisterska.

Kudlińska Beata – Wpływ funkcjonowania gospodarstw domowych w gminie Białowieża na zanieczyszczenie środowiska. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. 1993. Praca magisterska.

Kudoń Adam – Znaczenie pokarmu naturalnego w diecie żubrów w OHŻ Białowieża. Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. 2002. Praca magisterska.

Kujawiak Kamila – Charakterystyka populacji jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Nadleśnictwa Białowieża w latach 1989-2000. Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. 2001. Praca magisterska.

Kuczko Katarzyna – Struktura ruchu turystycznego w Białowieskim Parku Narodowym. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 2005. Praca magisterska.

Kułaj Elżbieta – Doświadczenie „inności” obywateli polskich pochodzenia białoruskiego (z Hajnówki, Narewki i Białowieży). Wydział Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Kunachowicz Hanna – Projekt szlaku turystycznego na terenie Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. 2007. Praca magisterska.

Kurzawska Dorota – Puszcza Białowieska jako rejon turystyczny. Zakład Geografii Gospodarki Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. 2006. Praca magisterska.

Kutrzeba-Wasylik Małgorzata – Rola nauczyciela-bibliotekarza w propagowaniu literatury fachowej na przykładzie Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży. Podyplomowe Studium Bibliotekarskie Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1998. Praca magisterska.

Kwiecień M. – Zmienność populacji Stellaria nemorum L. w świetle badań eksperymentalnych. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1977. Praca magisterska.

Labocha Marta – Różnice w wykorzystaniu przez nietoperze przestrzeni otwartych w Białowieskim Parku Narodowym i w lesie zagospodarowanym w Puszczy Białowieskiej. Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1998. Praca magisterska.

Leniart Adam – Zmiany składu drzewostanów i zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego w ciągu 90 lat. Zakład Urządzania Lasu SGGW w Warszawie. 1993. Praca magisterska.

Lewczuk Halina – Wykorzystanie walorów Puszczy Białowieskiej w turystyce i rekreacji. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 2000. Praca magisterska.

Lewczuk Jolanta – Gospodarowanie na obszarach chronionych na przykładzie gmin Puszczy Białowieskiej. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2004. Praca magisterska.

Lickiewicz Agnieszka – Użytkowanie dziupli i skrzynek lęgowych przez ssaki w Puszczy Białowieskiej. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2005. Praca magisterska.

Lickiewicz Marzena – Możliwości rozwoju sieciowych form gospodarowania w turystyce na przykładzie gminy Białowieża. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2006. Praca magisterska.

Łapińska Ewa – Kierunki rozwoju rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2005. Praca inżynierska.

Ławecka Celina – Występowanie graba Carpinus betulus na grądowej powierzchni ornitologicznej w Białowieskim Parku Narodowym i jego znaczenie dla dziuplaków wtórnych. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2002. Praca magisterska.

Ławrysz Marcin J. – Jan Jerzy Karpiński – badacz, pedagog i popularyzator Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2005. Praca magisterska.

Łuczaj Łukasz – Kształtowanie się zarośli oszyjkowych w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1994. Praca magisterska.

Łukaszuk Aleksander – Pieśni obrzędowe ziemi hajnowskiej. Wydział Wychowania Muzycznego PWSM w Warszawie. 1976. Praca magisterska.

Łukaszuk Anna – Centrum Edukacji Przyrodniczej i Promocji Regionu Białowieża Towarowa. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2003. Praca magisterska.

Łukaszuk Józef – Odnowienie naturalne w grądach Białowieży. Zakład Hodowli Lasu SGGW w Warszawie. 1946. Praca magisterska.

(Zestawił  Piotr Bajko)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak