Pieczęć Gminy Białowieża


 
Pieczęć Gminy Białowieża

Obowiązująca obecnie pieczęć Gminy Białowieża ustanowiona została uchwałą nr X/62/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 25 listopada 2011 roku, która została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego” Nr 302 z dnia 12 grudnia 2011 roku. (zob. poz. 3839). Uchwała weszła w życie po 14 dniach od jej publikacji.

Pieczęć ma wpisane w centrum pola nowy herb Białowieży. W otoku widnieje napis: Gmina Białowieża. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak