Cmentarz katolicki w SzereszewieZnajduje się w centrum miejscowości, na skrzyżowaniu lokalnych dziś dróg, które w czasach jagiellońskich były fragmentami ważnych arterii międzynarodowych. Obok kościoła, oddanego wiernym do użytku w 1848 r. Na placu przykościelnym w kształcie zbliżonym do prostokąta nagrobki w części zachodniej i północnej. Cmentarz założony w połowie XIX w. na planie zbliżonym do prostokąta, podzielony na dwie wyraźne części, rozdzielone alejką cmentarną. Część południowa nieco węższa.

  Od strony zachodniej i północnej placu kościelnego znajdują się nagrobki Kaliksta Anioła Moraczewskiego (zm. w 1851 r.), Jana Piotra Moraczewskiego herbu Cholewa (1802-1864) i Jana Kaniowy Kraszewskiego (zm. w 1864 r.). Moraczewscy osiedli w Przedzielsku k. Szereszewa, tam zamieszkała siostra Józefa Ignacego Kraszewskiego, która wyszła za Moraczewskiego. Ojciec Joanny i Józefa, Jan Kaniowa zmarł podczas pobytu u córki i został pochowany w Szereszewie.
Dalej znajdują się nagrobki miejscowej szlachty: Alojzego Kiernożyckiego (zm. 1871), Marii z Kiernożyckich Dziekońskiej (zm. 1887) oraz Franciszka Dziekońskiego (zm. 1871). Obok nagrobek Anny Zienowicz (1877) oraz Ludwiki z Szemiothów Kiernożyckiej (zm. 1880).

  Obok nagrobka księdza Serwanda Bołtucia (zm. 1893) nagrobek matki księdza Bakinowskiego, więźnia łagrów syberyjskich, Eweliny Bakinowskiej.

  Najstarszym zachowanym nagrobkiem jest marmurowa stella z grymsem u góry, nagrobek z 1852 r. Alaksandra Iwanowicza Rupriechta – sztabs lekarza 3 polowej brygady artyleryjskiej. Z połowy XIX w. pochodzą nagrobki Jana Soroko (zm. w 1856 r.) i doktora Klickiego (zm. 1859 r.), z końca XIX w. nagrobek Olgi Dworakowskiej (zm. 1894), Ignacego Ciechanowskiewgo (zm. 1867), Wiktorii Gawryckiej (1869), Józefa Fiedziuszko (1888), Melanji Wielowiejskiej (1888). Z początku XX w. pochodzi nagrobek Józefa Siwudzkiego (1932), b. sekretarza gubernialnego.

  Napisy na nagrobkach w języku polskim (zdecydowana większość) i rosyjskim.

  W ostatnich latach teren cmentarza przykościelnego i samego cmentarza został otoczony nowym parkanem po odnowieniu kościoła.  (oprac. Jadwiga Siedlecka-Siwuda)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak