Osadnik wielkooki (Lopinga achine)


 
 Osadnik wielkooki (Lopinga achine)
 

Gatunek spotykany w Polsce bardzo lokalnie, związany z cienistymi lasami liściastymi i mieszanymi o charakterze naturalnym. Wymierający. Prawnie chroniony. Jeden z 114 gatunków motyli dziennych stwierdzonych na obszarze Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska stanowi jedną z głoównych ostoi tego gatunku obok Pojezierza Mazurskiego, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Augustowskiej, Podbeskidzia i Pogórza Przemyskiego.

Zamieszkuje głównie lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza grądy i buczyny. Często spotykany przy drogach leśnych i niewielkich prześwitach w drzewostanie. Pojaw motyla trwa od połowy czerwca do połowy lipca. Nam udało się spotkać jego 4 dorosłe osobnik w czerwcu 2013 roku w okolicy Drogi Sinickiej.

Rośliny pokarmowe gąsienic w Polsce nie są znane. Dane z piśmiennictwa wymieniają rozmaite gatunki turzyc i traw, przeważnie turzycę pagórkową Carex montana i kłosownicę leśną Brachypodium sylvaticum. Zimuje młoda gąsienica i kończy żerowanie w końcu maja. Pojaw motyla trwa od połowy czerwca do połowy lipca. (na podstawie „Motyle dzienne Polski" Jarosław Buszko – Agnieszka Graobwska, Tomasz Niechoda, zdjęcie: Agnieszka Grabowska)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda