Pawilon (uroczysko) 

 

W 1938 roku w pawilonie (na drugim planie) podejmowany był śniadaniem regent Węgier Mikos Horthy.

Uroczysko w oddziałach 549 i 582 Puszczy Białowieskiej – około 2 km na wschód od osady Podcerkwy. Na współczesnych mapach turystycznych uroczysko lokalizuje się już tylko w oddziale 582.

Nazwę swą uroczysko wzięło od ustawionego w tym miejscu w 1937 roku drewnianego pawilonu myśliwskiego, w którym podjęto śniadaniem Hermanna Göringa i innych uczestników polowania reprezentacyjnego, zorganizowanego przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Pawilon ustawiany był w tym miejscu także podczas polowań w 1938 i 1939 roku. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda