Medalion żubra Poranka


Medalion żubra Poranka w sali rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku.

W łowiectwie medalionem nazywa się wypreparowane trofeum (głowa i szyja) danego zwierzęcia, umocowane przeważnie na drewnianej tarczy. Jest to rodzaj zwierzęcego popiersia. Medaliony wykonywane są głównie dla celów wystawienniczych w różnych muzeach lub dla ozdoby pokoju myśliwego, na pamiątkę udanych łowów.

   W holu siedziby Białowieskiego Parku Narodowego wisi na ścianie medalion z dość popularnym swego czasu żubrem Porankiem, który padł 4 kwietnia 1975 roku, w wieku 20 lat. Poranek urodził się 14 lipca 1955 roku w rezerwacie hodowlanym (nr rod. 980), z ojca Poganina (nr rod. 716) i matki Beste (nr rod. 524). W dniu 28 kwietnia 1958 roku został wypuszczony, razem z Polasem, Pochodnią, Poczetem, Pościgiem, Powabną, Pohulanką, Pogardą, Ponową i Posażną, na wolność. Wchodził zatem w skład grupy założycielskiej wolnej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej, która była formowana stopniowo przez wypuszczanie kolejnych osobników z rezerwatu, poczynając od 1952 roku. Poranek na wolności przebywał 6 lat. W dniu 7 kwietnia 1964 roku został odłowiony do rezerwatu. Pozostawił liczne potomstwo, tak w wolnej populacji, jak i w hodowli rezerwatowej. W rezerwacie ostatniego potomka miał w wieku 17 lat.

  Medalion z „Porankiem” wykonany został w preparatorni muzeum białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. We wrześniu 1975 roku zawieszono go na ścianie w holu wejściowym Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN w Białowieży. Po pewnym czasie medalion wypożyczono do sali rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku. Do Białowieży wrócił po wielu latach. Początkowo zdobił korytarz Domu Marszałkowskiego, a w 2003 roku, niedługo po przeniesieniu siedziby Dyrekcji Parku do nowego pomieszczenia, powędrował za nią. Zawieszony został na północnej ścianie holu, na piętrze budynku.

   Warto dodać, że Poranek był ulubionym żubrem dr. Zbigniewa A. Krasińskiego, który poświęcił mu bardzo ciekawy szkic pt. „Poranek – powrót władcy puszczy”, zamieszczony w książce pt. „Moje spotkanie z żubrami” pod red. Elżbiety Jabłońskiej (Białowieża 2004). (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak