Pawliczuk Helena (z d. Buszko) (1937-2008)

Helena Pawliczuk z grupą dzieci ze szkoły w Plebanowie. Druga połowa lat 50-tych.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak