Pawliczuk Helena (z d. Buszko) (1937-2008)

8 marca 1971 r. w Państwowym Domu Dziecka w Białowieży. Stoją od lewej: p. Zabłocka, p. Kustroń (żona dyrektora Wiktora Kustronia), Zofia Rychter, Helena Pawliczuk, Krystyna Kozak, Luba Skonieczna. Siedzą od lewej: Krystyna Kujawiak i Helena Kopalińska.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak