Pawliczuk Helena (z d. Buszko) (1937-2008)

Wychowawczynie Helena Pawliczuk (z lewej) i Zofia Rychter na pochodzie 1-majowym. 1977 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak