Richter August Gustaw (ok. 1876 - ?)

August Richter z żoną Emmą, trójką swych dzieci oraz siostrą żony Marią 1 v. Ropp 2. v. Żdanow, ok. 1914 r.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda