Małaszewicz Bazyli (1895-1974)

Olga i Bazyli Małaszewiczowie z synem Włodzimierzem. 2 poł. lat 20. XX w. (Ze zbiorów Lidii Wodeckiej)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak