Buszko Aleksander (1940-2020)


 
 Aleksander Buszko

 Białowieski rzemieślnik – murarz, cieśla.

Urodził się 15 lutego 1940 roku w Białowieży w wielodzietnej rodzinie Michała i Marii z domu Bajko. W wieku dwóch lat stracił ojca, który został rozstrzelany przez Niemców przy Drodze Browskiej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w miejscowym Technikum Leśnym, którą jednak przerwał po pierwszym semestrze. W listopadzie 1958 roku rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w jednostce KBW w Białymstoku. Ukończył tam szkołę podoficerską piechoty, dalszą część służby odbył jako dowódca drużyny w stopniu kaprala. Następnie ukończył szkołę podoficerską Milicji Obywatelskiej w Pile. Po krótkiej służbie w MO powrócił do rodzinnej Białowieży.

Od 1962 roku był zatrudniony w Ośrodku Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych w Białowieży, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia w branży budowlanej. W 1963 roku zawarł związek małżeński z Lubą Czapkowicz (z tego małżeństwa miał syna Andrzeja). Od 1967 roku prowadził własną działalność rzemieślniczą. W czerwcu 1967 roku zdał egzamin czeladniczy w rzemiośle „murarstwo”, a w 1972 roku otrzymał tytuł mistrzowski w tym zawodzie. W listopadzie 1976 roku zdał również egzamin mistrzowski w rzemiośle „ciesielstwo”.

Od 1968 roku był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Hajnówce. Wykonywał także zlecenia ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Hajnówce, prowadził prace remontowe i budowlane w Szkole Podstawowej w Białowieży, Technikum Leśnym, Białowieskim Parku Narodowym oraz w innych miejscowych instytucjach. Świadczył również usługi budowlane i remontowe osobom prywatnym.

Zmarł 25 marca 2020 roku w wieku 80 lat. Pochowany na cmentarzu w Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda