Buszko Aleksander (1940-2020)

Aleksander Buszko przygotowuje zaprawę murarską. (Ze zbiorów Luby Buszko).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda